Star TV yayına başladı

Yayın durdurma işleminin yürütmesi durduruldu.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, RTÜK'ün Star TV'nin yayınını durdurma işleminin yürütmesini RTÜK'ten savunma alınıncaya kadar durdurdu. Mahkeme, savunmasını hazırlaması için RTÜK'e iki gün süre verdi. Karar üzerine Star TV yeniden yayına başladı.
RTÜK, Star TV'nin yayınını faizleriyle birlikte yaklaşık 6 trilyon liraya ulaşan 2001 yılına ait matrah farkından kaynaklanan 1 trilyon 800 milyar liralık reklam payı borcunu ödemesi için verdiği yedi günlük sürenin bitiminde durdurmuştu. Gece yarısı yayını durdurulan Star TV, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Davayı görüşen Ankara 10. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin 'kapatmaya ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde, telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle' davalı idareden savunma alınıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi. 10. İdare Mahkemesi, davalı RTÜK'e savunmasını hazırlaması için iki gün süre verdi. İdare Mahkemesi, davalı idareden savunma alındıktan sonra yürütmenin durdurulması istemini yeniden ele alacak.