Sualtı hekimliği ve hiberbarik tıp

Sualtı hekimliğinde profesyonel olarak dalgıçlık yapan askeri birimlerin, araştırma amaçlı olarak dalan araştırmacıların ya da amatör olarak dalgıçlık yapan kişilerin dalmaya müsait olup olmadıklarını inceleyen bir dal.

Sualtı hekimliğinde profesyonel olarak dalgıçlık yapan askeri birimlerin, araştırma amaçlı olarak dalan araştırmacıların ya da amatör olarak dalgıçlık yapan kişilerin dalmaya müsait olup olmadıklarını inceleyen bir dal. Hiberbarik tıp ise tıbbın diğer dallarından gönderilen bazı hastalıklar üzerinde çalışmalar yapar. Şekerden dolayı iyileşmeyen ayak yaraları, kemik iltihapları, yumuşak doku iltihapları, duman-gaz zehirlenmeleri, kanser hastalarından radyoterapiye bağlı olarak gelişen iltihapların tedavilerinde yardımcı olur.
Deprem veya trafik kazalarında meydana gelen ezilmeler ve sporculardaki kas dokusunun ezilmesi tedavileri de bu alana giriyor. Gazlı kangren, beyin apseleri, ani görme ve işitme kayıpları gibi rahatsızlıklar
ise her iki alanın da çalışma sahasında yer alıyor.

 • En iyi üç doktor
  Bu alan ülkemizde sadece iki hastanede hizmet vermektedir. Sualtı hekimliği ve hiberbarik tıp alanında anket çalışmamıza katılan iki doktorun seçimleri şöyle: Prof. Dr. Mahide Cimşit, Prof. Dr. Şamil Aktaş, Doç. Dr. Mehmet Emin Elbüken...
 • En iyi iki hastane
  Su hekimliği ve hiberbarik tıp şu iki hastanede: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tel: (0312) 325 12 11, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00.
  Göz hastalıkları
  Geniş bir alanı kapsayan göz hastalıkları anabilim dalı, hem gözün yapısına bağlı olarak gelişen hastalıkları hem de diğer hastalıklar nedeniyle gözde meydana gelen hastalıkları inceler. Görme bozuklukları, şaşılık, gözyaşı sistemi ve hastalıklar, yakın görme kusurları, kırma kusurları, miyop, hipermetrop, astigmat, göz bakterileri, gözyaşı bezi hastalıkları, korneaya bağlı olarak gelişen hastalıklar, behçet hastalığı, şekere bağlı olarak gelişen göz hastalıkları, göz tansiyonu, travma sonrası göz rahatsızlıkları, metobolik hastalıklara bağlı olarak gelişen göz hastalıkları, katarakt gibi birçok hastalığı inceler ve bunları tedavi eder. Her türlü görme bozukluğu, bulanık görme, çift görme, yakını veya uzaklığı görememe, göz hareketlerinde kısıtlılık, görmenin azalması, görme alanında daralma, gözde ağrı, gözde kızarıklık, kaşıntı, yanma, şaşılık, çapaklanma, akıntı, sulanma, batma, gözde yabancı cisim hissi, gözkapağı düşüklüğü, gözkapağında büyüyen kitle, kirpiklerde şekil bozukluğu, gözkapağı yaralanmaları, göz büyüklüklerinin asitmetri olması, gözbebeklerinde beyazlık, korneada bulanıklık, korneanın damarlanması, her türlü göz yaralanması ve yabancı cisim kaçması, zehirli maddelerde temas, gözde koyu renkli lekelerin çıkması, bazı ilaçların uzun süre kullanımı gibi durumlarda mutlaka göz doktoruna başvurulmalı.
 • En iyi beş doktor
  Göz hastalıkları alanındaki anket çalışmamıza katılan 23 doktorun seçtiği en iyi beş hekim şunlar: Prof. Dr. Hayati Falun, Prof. Dr. Murat Karaçorlu, Prof. Dr. Ali Şefik Saraç, Prof. Dr. Murat İrkeç, Prof. Dr. Ünal Bengisu...
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta göz doktorlarının seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Dünya Göz Hastanesi Tel: (0212) 281 11 11, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 214 10 00.
  Aile hekimliği
  Aile hekimliği uzmanı, sizin ve aile bireylerinizin sağlık durumunu bilen, istediğiniz her an ulaşabileceğiniz, tüm sağlık gereksinimlerinizde sorumluluk alan ve koordinatör işlevini gören hekimdir. Pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan 'aile hekimliği' ülkemizde son 10 yıldır bir uzmanlık dalı olarak yerini almıştır. Aile hekimliği uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası 3 yıllık bir süreçte dahiliye ile çocuk sağlığı ve hastalıkları ağırlıklı olmak üzere cerrahi, kadın hastalıkları doğum ve psikiyatri dallarını kapsar.
  Temel hedefi; sağlığı koruma ve erken tanıdır. Aile hekimliği sistemi mevcut rahatsızlıklarınızın tanı, takip ve tedavilerinin yanı sıra sağlığınızın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesini temel alan bir ekip çalışmasıdır. Aile Hekiminiz, sizin ve aile bireylerinizin sağlığı ile ilgili tüm bilgileri sistematik olarak kaydeder. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiğinde en doğru yere, en doğru bilgilere ulaşmanızı sağlar.
  Kayıt ve takip sistemi sayesinde sağlığınızı tehdit edebilecek risk faktörleri belirlenir. Bunlara göre yapılması gereken araştırma ve önlemler (koruyucu çekaplarınız) ileriki yılları da kapsayan bir program dahilinde size hatırlatılır. Yapılacak periyodik muayeneler, olası hastalıklara ait risklerin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin yanı sıra, hastalıkları belirti vermediği dönemde saptayarak erken tanı ve tedaviyi sağlar.
 • En iyi dört doktor
  Aile hekimliği alanındaki anketimize katılan dört doktorun seçtiği en iyi dört doktor şunlar: Doç. Dr. Okay Başak, Dr. Süleyman Görpelioğlu, Dr. İlhami Ünlüoğlu, Dr. Ender Saraç...
 • En iyi dört hastane
  Anket çalışması sonucunda bu alanda
  hizmet veren en iyi dört hastane ise şöyle: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (0216) 327 10 10, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0284) 235 46 55, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
  Tel: (0322) 338 60 60, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0262) 233 59 80.
  Psikiyatri
  Kalıtımsal kökenli ya da sonradan gelişen beyin yapı ve biyokimyasındaki değişiklikler sonucu oluşan akıl hastalıkları ile aile düzeni, eğitim süreci, meslek ya da evlilik gibi çevresel etkenlerin etkisi ile gelişen psikolojik rahatsızlıkların tanısı ve tedavisi ile uğraşır. Psikiyatrik rahatsızlık dendiğinde kişinin işlevselliğinin bozulması ve kişide belirgin bir sıkıntı ve beraberinde ruhi ve vücutsal belirtiler oluşturarak önemli derecede gerilime yol açar. Psikiyatri bu gibi durumlarda bireyin bu sorunlarla uygun bir biçimde baş edebilmesi, olgun ve başarılı bir çözümler üretebilmesini, kendisi ve çevresiyle barışık mutlu bir hayat sürdürmesini amaçlar. Psikiyatrinin inceleme alanları içerisinde cinsel bozukluklar, demans, depresyon, dissosiyatif bozukluklar, fobiler, intihar, karmaşık duygular, kendine zarar verme, travma sonrası bozukluklar, kişilik bozuklukları, mani, obsesif kompulsif, panikatak, psikomatik, şizofreni, paranoya, stres ve buna bağlı gelişen hastalıklar gibi kişinin ruhsal anlamda kendini farklı ve kötü hissetmesine neden olan bütün rahatsızlıkları inceler ve bunların tedavi yöntemleri hakkında araştırmalar yapar.
 • En iyi beş doktor
  Psikiyatri alanında anket çalışmamıza toplam 22 doktor katıldı. Onların oylarıyla belirlenen en iyi beş doktor şunlar: Prof. Dr. Özcan Köknel, Doç. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, Prof. Dr. Erdal Işık, Prof. Dr. Aysel Ekşi, Prof. Dr. Engin Eker...
 • En iyi beş hastane
  Bu alanda doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tel: (0212) 543 65 65, Hacettepe Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20.
  Nöroloji
  Sinir sistemi hastalıkları ile uğraşan tıp dalı. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, felçler, bunama, epilepsi, uyku bozuklukları bu dalın inceleme alanına girer. Bu dalın yan dalı ise çocuk nörolojisi.
 • En iyi beş doktor
  Nöroloji alanındaki anket çalışmamıza katılan toplam 15 doktorun oyuyla seçilen en iyi beş doktor şöyle sıralanıyor:
  Prof. Dr. Cumhur Ertekin, Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yakup Sarıca, Prof. Dr. Kaynak Selekler...
 • En iyi beş hastane
  Anket çalışmamıza katılan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212)
  534 00 00, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43.
  Acil tıp
  Temel görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde veya yaralanma durumunda hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi vermek ve ölüm veya daha ileri sakatlıktan korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Acil tıp hastanın talebine yönelik, yaygın ve kesintisiz olarak ulaşılabilir bir bakım olmalıdır. Acil tıp hizmeti, akut hastalık veya yaralanması olan bir hastaya tanı koymak, değerlendirmek, stabilizasyonunu sağlamak, tedavi etmek ve bakımını sonuçlandırmak üzere eğitilmiş hekimler tarafından uygulanır. Acil tıp öncelikle hastanelerin acil servislerinde uygulanır. Ancak acil tıp hizmetlerinde görev alanların, felaket durumlarında ve hastane öncesi acil tıbbi sistemlerin işleyişinde önemli sorumlulukları bulunur.
 • En iyi beş doktor
  Toplam 8 doktorun katıldığı anket sonuçlarına göre seçilen en iyi beş doktor şunlar: Dr. Feridun Çelikmen, Yrd. Doç. Dr. Oktay Eray, Yrd. Doç. Dr. Cem Oktay, Prof. Dr. John Fowler, Yrd. Doç. Dr. Ülkümen Rodoplu...
 • En iyi beş hastane
  Anket çalışması sonucunda doktorların acil tıp alanında seçtikleri en iyi beş hastane ise şöyle: Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi (0232) 259 59 59, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tel: (0322) 338 60 60, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43, International Hospital Tel: (0212) 663 30 00.
  Beyin ve sinir cerrahisi
  Santral sinir sisteminin beyin ve omurilik ameliyatla tedavi edilebilen hastalıkları kapsar. Beyin tümörleri, tümör benzeri oluşumları, beyin kanamaları, inme, omurga ile ilgili hastalıklar, kafa travmaları, omurga travmaları, doğuştan gelen bozukluklar bu alana girer. Beyin ve sinir cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar arasında: Beyin, omurilik ve sinir tümörleri, hipotiz tümörleri, anevrizma gibi damar hastalıkları, göz çukuru tümörleri, bel sırt ve boyun fıtığı, doğumsal anomaliler, beyin kanaması, omurga kırıkları, omurilik kanamaları, sinir kesikleri yer alıyor.
 • En iyi beş doktor
  Beyin ve sinir cerrahisi alanında anket çalışmamıza toplam 17 doktor katıldı. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan en iyi dört
  doktor şöyle sıralanıyor:
  Prof. Dr. Necmettin Pamir, Prof. Dr. Tunç Alp Özgen, Prof. Dr. Cengiz Kuday, Prof. Dr. Ali Kanpolat...
 • En iyi beş hastane
  Bu branşta doktorlar tarafından seçilen en iyi beş hastane ise şunlar: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10, İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Tel: (0212) 588 48 00.
  Toplum hekimliği
  Organize edilmiş toplum çalışmaları sonucunda çevre sağlığı koşullarını düzelterek bireylere sağlık bilgisi veren, bulaşıcı hastalıkları önleyerek hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayan, sağlık örgütleri kurarak toplumsal çalışmaları her bireyin sağlığını sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştiren, hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Bu dalın yan dalları ise, epidemiyoloji, iş ve meslek hastalıkları, okul hekimliği, çevre sağlığı, üreme
  sağlığı ve aile planlaması.
 • En iyi beş doktor
  Toplum hekimliği alanında anket çalışmamıza katılan toplam 6 doktorun oylarıyla seçtiği en iyi beş doktor şöyle: Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Ayşe Akın, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr. Nazmi Bilir,
  Prof. Dr. Ahmet Saltık...
 • En iyi beş hastane
  Bu alanda çalışan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20, DEÜ Tıp Fakültesi Tel: (0232) 259 59 59, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0224) 442 84 00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tel: (0216) 327 10 10...
  -BİTTİ-