@omererbil

Sulukule'de bilirkişi raporu: Kamu yararı yok

Sulukule'de bilirkişi raporu: Kamu yararı yok
Sulukule'de bilirkişi raporu: Kamu yararı yok
Danıştay'ın Sulukule planını iptal etmesinden sonra Fatih Belediyesi'nin yaptığı 'O eski avan projeydi' savunması son bilirkişi raporuyla çökebilir. Raporda, proje için "koruma karalarına aykırı, tarihi yapıları zedeleyici, yeşil alanları azaltıcı" tespiti yapıldı
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Sulukule ile ilgili Fatih Belediyesi’nin öne sürdüğü yeni avan proje ile ilgili Mimarlar Odası tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açılan davada bilirkişi ‘’ kamu yararı yok’’ dedi.  Prof. Dr. Can Şakir Binan, Doç. Dr. Nurcan Yazıcı ve Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç tarafından hazırlanan 51 nolu avan projeye yönelik bilirkişi raporunda ‘’koruma karalarına aykırılık, tarihi yapıları zedeleyici, yeşil alanları azaltıcı’’ tespitleri yapıldı. Mahkeme bilirkişiye uyarsa Fatih Belediyesi’nin ‘’Biz 51 nolu avan projeye göre Sulukule’yi inşa ettik, Danıştay 14. Daire’nin onayladığı iptal kararı 20 nolu eski avan projeydi’’ tezi de boşa çıkacak.

Sulukule'de son perde

İşte o raporun sonuç bölümü…

*Bölgeyi alanın mekânsal karakterinini ayrılmaz bir parçası olan sosyal ve kültürel yapıdan bağımsız, sosyal kültürel ve ekonomik yapıyı ihmal ederek tıpkı gelişme alanında gerçekleştirilecek bir toplu konut uygulaması gibi ele aldığı,

*tarihi ve kültürel değerlere dayalı olarak biçimlenen bölgede, bu değerlerin korunması ve yaşatılmasının amaçlanması yerine konut, ticaret, konaklama gibi kullanım alanı büyüklüğünü maksimize edecek standart yapı tipolojilerine dayalı bir gelişmenin amaçlandığı,

Sulukule'de proje iptalini Danıştay da onadı

*900 yılı aşkın bir kültürün devamı olan bölgede bu kültürün ve yaşamın yansıması olan, korunması ve yaşatılması gerekli olan mekânsal örüntüyü oluşturan yapı, sokak, avlu ve ada boyutlarını değiştirici, surlar, dini tesisler, hamam, çeşme gibi anıtsal tarihsel yapıyı zedeleyecek konum ve içerikteki standart yapı tipolojisine dayalı yaklaşımlar içerdiği,

*Bölgenin sur, Mihrimah Sultan Camii gibi önemli tarihi değerlerinin bütünlüğü ve görünümünü bozacak koruma bandının değiştirilmesi, Mihrimah Sultan Camii’nin devamı niteliğindeki alanda 3-4 katlı sürekli yapılardan oluşan konut adası oluşturulması gibi koruma kararlarına aykırı kararlar üretildiği,

Sulukule'nin isyanı New York'ta yankılanıyor!

*Yoğunluk artışı getirmesine rağmen sosyal donatı bağlamında özellikle açık alan (yeşil alan) bağlamında hiçbir karar getirmediği,

*Korunması ve yaşatılması gerekli tarihi ve kültürel değerleri tam ve yeterli biçimde tespit edemediği, özellikle kaybolan tarihi değerlere yönelik üretilen bazı kararların eksik ve anlaşılmaz olduğu, bazı parsellerin uygulama dışına çıkarılarak koruma bütünlüğünün zedelendiği,

*İlgili yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan amaç ve içeriğe aykırı kararlar içerdiği ve bu boyutuyla şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Sulukule'de açık arttırma şoku: 3 daire

 

Fener Balat'ta acele kamulaştırma durduruldu

Danıştay Sulukule için direniyor: Danıştay'dan Fatih Belediyesi'ne ikinci ret!