@omererbil

Sulukule'de son perde: Yargı kararı bizi bağlamaz!

Sulukule'de son perde: Yargı kararı bizi bağlamaz!
Sulukule'de son perde: Yargı kararı bizi bağlamaz!
Sulukule projesinin kamu yararına aykırı olduğu hükmü yerel mahkeme ve Danıştay kararıyla kesinleşti. Ancak, Fatih Belediyesi, "projenin iptal edilen 20 nolu avan projeye göre değil 51 nolu avan projeye göre yapıldığını' öne sürerek, yargı kararı için 'Bizi bağlamaz' diyor. Oysa mahkemenin hukuka aykırı olduğunu söylediği tarihi surların dibine yapılan 3-4 katlı binalar, bozulan sokak tipolojisi ve yok edilen tarihi doku yeni avan projede de aynen yer aldı. Mimarlar Odası, yeni avan projeye dava açtı. Bilirkişi ise bu yeni avan projeyi de hukuka aykırı buldu.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Danıştay 14. Daire tarafından iptal edilen Sulukule projesi için Fatih Belediyesi ‘’Bu bizi bağlamaz’’ diyor. Gerekçe olarak da projenin iptal edilen 20 nolu avan projeye göre değil 51 nolu avan projeye göre yapıldığını gösteriyor. Fatih Belediyesi’nin hülleleri ne ilk ne son! Daha önce Ayvansaray, Fener - Balat projelerinde de benzer hüllelere başvurulmuş, hatta müteahhitte 3 katlı vatandaşa 2 katlı projeler üreterek kamuoyu yanıltılmıştı.

Mimarlar Odası yeni avan projeye de dava açtı ve o dava sürüyor. Çünkü 20 nolu avan proje ile 51 nolu avan proje arasında bilirkişinin ortaya koyduğu ve mahkemenin de kabul ettiği hiçbir yanlış düzeltilmedi. Bilirkişi bu yeni avan projeyi de hukuka aykırı buldu. Şimdi mahkemeden karar vermesi bekleniyor.

(Dönüşümle birlikte mahallenin yaşam dolu eski renkli halinden eser kalmadığı gibi, sakinlerinin birçoğu da yeni projede ev sahibi olamadı.)

Fatih Belediyesi’nin hukuku dolanarak avan projeyi değiştirdiğini belirttiği açıklamada şöyle denildi; ‘’Danıştay 14. Daire’nin onamış bulunduğu 2013/ 5709 esas nolu kararı; hali hazırda hayata geçirilen Sulukule projesi ile ilgili bir karar olmadığı gibi bağlayıcılığı da bulunmamaktır. Şöyle ki: Danıştay 14. Daire’nin iptalini onadığı karar; İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 20 sayılı avan projesinin iptal kararının onanmasıdır. Oysa ki, Sulukule projesi; 20 sayılı avan projesine iptal davası açılmasının ardından revize edilerek, yeniden hazırlanmış ve kurul tarafından 51 nolu avan proje olarak uygun bulunmasının ardından proje hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla Danıştay tarafından iptali onanan 20 sayılı avan proje hayata hiç geçirilmemiş, kağıt üzerinde kalmış bir projedir.’’

Müteahhitlere 3 kat ev sahiplerine 2 kat

YARGI: SULUKULE PROJESİ KAMU YARARINA AYKIRI

Sulukule projesi, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle 2012 tarihinde 4. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiş, Fatih Belediyesi bu karara Danıştay’da itiraz etmişti. Danıştay 14. Dairesi, İdare Mahkemesi’nin kararının arkasında durarak Fatih Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma talebini iki kez reddetmişti. TOKİ ihalesiyle Özkar İnşaat’ın yaptığı binalar neredeyse tamamlanmak üzereyken İstanbul 4. İdare Mahkemesi kamu yararı olmadığı gerekçesiyle projeyi iptal etti.

(Mahalle sakinleri protestolarla seslerini duyurmaya çalıştı)

Fatih Belediyesi ise yeni bir avan proje onaylandığı gerekçesiyle inşaata devam etti. Bu karar şimdi Danıştay 14. İdare Mahkemesince onandı. Fatih Belediyesi ‘’bizi bağlamıyor biz başka bir avan proje ile inşaatı yaptık’’ diyor. Oysa mahkemenin hukuka aykırı olduğunu söylediği tarihi surların dibine yapılan 3-4 katlı binalar, bozulan sokak tipolojisi ve yok edilen tarihi doku yeni avan projede de aynen yer aldı. Zaten Koruma Kurulu da mahkemesi devam eden bir parsel de ilke kararı gereği başka bir yeni karar alamayacağı aşikarken, yeni avan projeyi onaylayarak suç işlemişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU LEHTE

Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay ile telefonda konuştum. Yeni avan projeye açılan davanın karar aşamasında olduğunu, bilirkişi raporunun lehte geldiğini ve bu dava sonucunun da diğerinden farklı olmayacağını söyledi. Mahkemenin iptal ettiği proje ile hayata geçirilen proje arasında hiçbir fark olmadığını belirten Atalay, bu durumun sadece hukuku dolaşmaktan ibaret olduğunu belirtti.

BENZER OYUNLAR SERGİLENİYOR

Ayvansaray’da Bakanlar Kurulu tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede de Fatih Belediyesi tarafından avan proje oyunu oynanmıştı. Bu oyuna İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu da alet edilmişti. Mahalle girişindeki tabela dahil hemen her yerde 01.06.2010 tarih ve 1604 nolu karar ile Yenileme Alanları Koruma Kurulu’nca onaylanan bir avan proje hayata geçirilmiş, ancak ‘’yenilemeyi kendim yaparım’’ diyen vatandaşa avan projede kat yüksekliği ‘h: 6.50’, yani 2 kat gösterilirken, uygulama yapacak olan müteahhit için diğer avan proje devreye girerek kat yüksekliği ‘H: 9.50’, yani 3 kat olarak belirlenmişti. Bu skandal Radikal’de de manşet olmuştu.

FATİH BELEDİYESİ’Nİ PANİKLETEN DURUM

İnşaatlar bitmiş, mahkeme projeye iptal etse nolur? Herkes aynı soruyu soruyor.. Sulukule’de mağdur edilen, yerinden yurdundan uzaklaştırılan, binaları zorla ellerinden alınan yüzlerce vatandaşın tazminat açma hakları doğacak. Belediye ve bu kararın altında imzası bulunan herkes kamu malını zarara uğratmaktan mahkum edilecek. Belki de açılan tazminatlar tarihi dokunun bozulmasına neden olan kararda imzası bulunanlara rücu edecek. Fatih Belediyesi’ni de panikleten bu durum zaten.