Süper 'devletçi'ler

ÖSS'de sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta ilk bine giren adayların büyük kısmı ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi gibi devlet kurumlarını tercih etti.

ANKARA - ÖSS'de sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde ilk 1000'e giren adaylar, devlet üniversitelerini tercih etti.
2 bin aday ÖDTÜ'de
İlk 1000'e giren adaylardan sayısalda 700'ü, sözelde 676'sı, eşit ağırlıkta da 684'ü ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Hacettepe ve İstanbul üniversitelerine yerleşti. Bu adayların çoğunluğu ODTÜ'yü tercih etti. Her üç puan türünde de ilk 1000'e giren adayların 374'ü sayısal, 267'si sözel, 293'ü de eşit ağırlıklı puanla ODTÜ'ye yerleşmeye hak kazandı. ODTÜ, geçen yıl da her üç puan türüne göre ilk 1000'e giren adayların en çok tercih ettiği üniversite olmuştu.
Diğer gözdeler
Süperlerin tercih ettiği üniversiteler sıralamasında ODTÜ'yü Boğaziçi Üniversitesi izledi. Bu üniversiteye sayısalda 241, sözelde 266, eşit ağırlıklı puanda da 277 aday yerleşti. Hacettepe Üniversitesi'nde de sayısal puan türünde 60, sözel puan türünde 73, eşit ağırlıklı puan türünde 72 öğrenci okumaya hak kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ise sayısal'da 21, sözelde 54, eşit ağırlıkta 35 aday tercih etti.
Derece alan adaylardan sayısal puan türünde dördü, sözel puan türünde 16'sı, eşit ağırlıklı puan türünde de yedisi İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirildi.
Özelde Bilkent, Sabancı Vakıf üniversitelerinde Bilkent, Sabancı ve Koç, adayların gözdesi oldu. İlk 1000'e giren adaylardan sayısalda toplam 282'si, sözelde 280'i, eşit ağırlıklıda 293'ü Bilkent, Koç ve Sabancı üniversitelerinde okuyacak. Sayısalda 183, sözelde 170, eşit ağırlıklıda 194 aday Bilkent Üniversitesi'ne yerleşti. Sabancı Üniversitesi'nde sayısalda 63, sözel puanda 80, eşit ağırlıklı puanda da 72 aday okumaya hak kazandı. Koç Üniversitesi'ne de 93 aday yerleşti.