Süryaniler, Mimar Sinan Üniversitesi'ni istiyor

Süryaniler, Mimar Sinan Üniversitesi'ni istiyor
Süryaniler, Mimar Sinan Üniversitesi'ni istiyor
Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı, Şişli Bomonti'de kendilerine bağış yapılan ve daha sonra el konulan arazileri için açtığı iade davasını kazandı. Arazinin üzerinde, şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kampüsü bulunuyor.

RADİKAL - Şişli Bomonti’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin üzerinde yer aldığı arazi, 1956 yılında, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı’na bağışlanmış. Vakıf, aynı yıl, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla mirasçı olduğunu da belgelemişti.

Hazine ise, 1970 yılında vasiyetnamenin iptali için İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, “Cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesi’nde yer almayan taşınmazlar dışında başkaca bir taşınmaz iktisap edemeyecekleri, 1936 yılından sonra bu vakıflara taşınmaz bağışlanamayacağı, devredilemeyeceği ve vasiyet edilemeyeceği” gerekçesiyle, mülkün vakfa verilmesi kararını iptal etti. Arazi, daha sonra yine mahkeme kararıyla TEKEL üzerine tescillenerek, 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne devredildi. 

Vakıflar Kanunu’nda, azınlık vakıflarına ait mülklerin iadesini öngören değişikliğin yapılmasının ardından vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), iade talebini reddetti. Ret kararının ardından vakıf, bu kez de konuyu yargıya taşıyarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, yaptığı incelemeler sonucunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arazinin iade edilmesi talebini reddeden kararını, “hukuka aykırı” bularak iptal etti. 

TESCİL ERTELENDİ
Vakıf, mahkeme kararının ardından, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak arazinin kendilerine tescillenmesini istedi. VGM, 26 Ocak Pazartesi günü düzenlediği toplantıda, konuyu gündemine aldı. Genel Müdürlük, temyiz aşamasının sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, dosyanın tescil işlemini erteledi. VGM, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından tescil konusunu yeniden gündemine alacak. Tescil işleminin ardından, vakıf, arazinin bedelinin kendilerine ödenmesini isteyecek.

Vakıflar Kanunu’nun geçici 11. maddesi ve geçici 11. maddenin uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Hazine’ye veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olmayan taşınmazların bedelinin ödenmesini öngörüyor. Temyiz sürecinin sonunda, söz konusu arazi Süryani Vakfı adına tescillenirse, arazinin bedeli de vakfa ödenecek. (Agos)


  http://www.radikal.com.tr/128227612822761

  YORUMLAR
  (1 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Devletin her şeyi yapabileceğini sanmasının sonuçları bunlar. - brandywine06

  Azınlık vakıflarından 1936'da mal bildirimi istenmiş. Onlar da saf saf bildirmişler. Daha sonra bu beyanın vakıfname sayıldığı, 1936'dan sonra edinilen ya da bağışlanan malların vakfa ait olmadığı gerekçesiyle o mallar yasal mirasçılarına ya da mirasçı yoksa hazineye devredilmiş. Bu vakıfların çoğunun vakıfnamesi yok, çünkü padişah fermanlarıyla kurulmuşlar. Yani TC bu eksikten faydalanıp mallara resmen el koymuş. İadeye karar veren mahkemeyi suçlayanlar da olur şimdi. Boşuna suçlamasınlar, AİHM kararları da var, iade etmek zorunlu. Üzerlerinde bir sürü inşaat da yapılmış olduğundan arazi tescili vakfa yapılıp sonra da kamulaştırmayla bedel ödenecek mecbur. Araziyi vakıf kendisi almak isterse üzerindeki binaların bedelini ödemek zorunda olduğundan büyük olasılıkla tersi olacak ve hazine zamanında el koyduğu gibi bedelini ödeyecektir.