Süryaniler'den çözüm sürecine destek

Süryaniler'den çözüm sürecine destek
Süryaniler'den çözüm sürecine destek
Süryani Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Evgil Türker, başlatılan 'çözüm süreci' ile ilgili üzerlerine düşecek görev ve sorumlulukları üstlenmeye hazır olduklarını söyledi

MARDİN - Süryani Dernekleri Federaszyonu Genel Başkanı Evgil Türker, yaptığı açıklamada, başlatılan bu sürecin başarıya ulaşması ve Türkiye 'yi oluşturan kimliklerin kendilerini rahat ve özgür bir şekilde ifade edebilecekleri bir ortamın sağlanmasını umut ettiklerini ifade etti. Süryani Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Türker, "Ülke olarak önümüzde bulunan yeni bir Anayasa yapım sürecinin de bu barış ve çözüm sürecine hizmet etmesini bekliyor ve bütün kimliklerin ayırımsız bir şekilde yeni anayasada yer almasını istiyoruz. Kürt sorunu temelinde başlatılan çözüm sürecini, yeni ve demokratik bir dönemin başlangıcı olarak algılıyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Başkan Evgil Türker, günümüzde dünya genelinde yaşanan gelişme ve ortaya çıkan değişimler neticesinde, birçok devlet ve yapının tek tipçi anlayıştan vazgeçerek, farklılıkların bir arada yaşaması konusunda çaba sarf ettiğini gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu anlamda içinde birçok farklılığı barındıran ülkemizde de gelişmelerin yaşanmaya başladığını görmek bizleri umutlandırmaktadır. Dolayısıyla bugün ülkemizde, Kürt sorunu temelinde başlatılan çözüm sürecini yeni ve demokratik bir dönemin başlangıcı olarak algılıyor ve destekliyoruz. Onlarca yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile Kürt güçleri arasında devam eden çatışma ortamının bir sonucu olarak; binlerce Kürt köyü boşaltılıp, on binlerce insan göçmen durumuna düştü. Ayrıca binlerce cana mal olan bu savaş; ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik birçok değerine de zarar verdiğine inanıyor ve bu durumun bir an önce sona ermesini bekliyoruz. Süryani halkı da Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca birçok sorunla karşılaştı ve kimliklerini kaybetmekle yüz yüze kaldı. Kuruluşundan günümüze kadar yürüttüğü politikalarla Ulus-Devlet anlayışını ayakta tutan Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik sınırları içerisinde yaşayan farklı etnik ve kültürel yapılar, uygulanan tek tipçi politikalar nedeniyle sürekli baskı altında tutulup birçok sorunla karşılaştılar. Bu yüzden devlet ile devletin hüküm sürdüğü topraklarda yaşayan farklılıklar arasında sürekli bir çatışma yaşandı. Süryani halkı bu anlamda hatta kimliğini ve binlerce yıllık değerlerini koruyabilmek için yabancı ülkelere göç etmeyi çare olarak görmek zorunda kalmıştır. Öyle ki Süryaniler, bugün göç ülkelerinde, tarihi ülkelerinden çok daha büyük bir nüfusa sahip bir duruma geldiler. Bu durumun tek müsebbibi ise maalesef ülkemizde uygulanan inkarcı, baskıcı ve tek tipçi politikalardır." (dha/Mehmet Halis İŞ )