Sus ve evliliğini sürdür

Sus ve evliliğini sürdür
Sus ve evliliğini sürdür
Yargıtay, aynı evin içinde iki yıl küs yaşayan, birbirleriyle not yazarak iletişim kuran, aynı masaya bile oturmayan çiftin boşanma davasında 'evliliğe devam' kararı verdi.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Aynı evde iki yıl birbirleriyle konuşmadan, küçük notlarla iletişim kuran öğretmen çiftin boşanma talebi Yargıtay’dan döndü. Yargıtay, ortak bütçeleri olmayan, ayrı yatak odalarını kullanan ve aynı evde hiç konuşmayan çiftin evliliğin devam etmesi gerektiğine karar verdi.
Öğretmen koca Ü.D., 21 yıl evli kaldığı yine öğretmen olan eşi E.D.’den boşanmak için 2009’da dava açtı. Dilekçesinde, biri reşit olmak üzere iki çocukları bulunan eşiyle iki yıldır konuşmadıklarını, aynı masada bile yemek yemediklerini anlattı. Kocasının kendilerini sürekli yalnız bıraktığını, tam bir aile kuramadıklarını söyleyen E.D. ise buna rağmen ‘psikolojisinin ve maddi durumunun hazır olmaması’ nedeniyle boşanmak istemediğini söyledi. Yerel mahkeme ‘şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle’ boşanmalarına karar verdi.

Yargıtay ‘Devam’ dedi
Kararda şöyle denildi: “Tarafların aralarında çocuklar dışında herhangi bir bağ ve ilişki kalmadığı, kopukluk olduğu tarafların aynı evde küs yaşadıkları birbirleriyle küçük notlar vasıtasıyla iletişim kurdukları anlaşılmıştır. Tarafların eşit kusurlu bulundukları, kocanın bir süre evden ayrılarak tek başına memleketinde yaşadığı tarafların bir araya gelmelerinin mümkün görülmediği bu evlilikten toplum açısından bir fayda kalmadığı evlilik birlikteliğinin temelinden sarsılmış olduğu anlaşılmıştır.” Temyiz üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise çiftin iki yıl küs kalması, notlarla iletişim kurması gibi unsurlarına rağmen, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını’ belirterek, kararı bozdu. Dava yerel mahkemesine döndü. Mahkeme kararında direndi. Yargıtay Genel Kurulu’ysa çiftin boşanmaları yönündeki kararı bozdu.

 

Notlarla iletişim kuruyorlar

Yerel mahkeme kararında, çiftin aynı ev içinde birbirleriyle iletişim kurarken yazdıkları notlardan örnekler verip, “Birbirlerinden aldıkları parayı birbirlerine iade ettikleri ispatlanmıştır. Tarafların aynı evde küs yaşadıkları için ortak bütçeleri bulunmamaktadır” dedi. Yargıtay kararıyla çift evli kalmaya devam edecek.