Suudi Kralı'na Sevda Tepesi jesti mi?

Suudi Arabistan Kralı Abdullah geçen hafta Türkiye'deydi.

Boğaziçi'ne yeni düzen
Bayındırlık Bakanlığı, Boğaziçi İmar Kanunu'nda değişiklik için yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bir bakanlık yetkilisi, taslağın, yeşil alan kapsamındaki yapılaşma yasağı bulunan arazilerin 'sorunlarını aşmayı' amaçladığını söyledi. Suudi Kralı Abdullah'a ait Sevda Tepesi de yeşil alan.

ANKARA - Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaretin hemen ardından Boğaziçi İmar Kanunu'nda değişiklik konusunun yeniden gündeme getirilmesi, akıllara "Kral'a Sevda Tepesi jesti mi yapılacak?" sorusunu getirdi.
Hükümetin Boğaziçi İmar Kanunu'nda değişiklik amacıyla iki yıl önce hazırladığı bir yasa taslağında, "Kanuna uygun olarak yapılacak yeni plandaki yeşil alanların kamuya kazandırılması" gerekçesiyle, bu alanların yüzde 75'ini kamuya terk etmek şartıyla geri kalan kısımda sınırlı yapılaşmaya izin verilmesi öngörülüyordu. Bu madde Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yıllar önce satın aldığı ancak bina yapamadığı, üzerinde koru bulunan Anadolu Hisarı'ndaki Sevda Tepesi'nde yapılaşmaya olanak sağlıyordu.
Bayındırlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak yeni bir yasa taslağı hazırladı. Taslak hakkında Anadolu Ajansı'na bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, mevcut yeşil alanların korunacağını ifade etmekle birlikte, önceki düzenlemeyi çağrıştıran ifadeler kullandı. Söz konusu yetkili, "1982 yılında yapılan Boğaziçi İmar Planı'nda yeşil alan olarak belirlenen bölgelerde süreç içinde kamulaştırma yapılamadığını, yapı inşa edilmesinin de mümkün olmadığını kaydederek, bu arazilere yönelik sorunu düzenlemeyle aşmayı hedeflediklerini" söyledi.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında arazi satışı konusunda karşılıklı uygulama olmadığı için dönemin başbakanı Turgut Özal'ın çıkarttığı özel Bakanlar Kurulu Kararı ile satışına izin verilen Sevde Tepesi, Suudi Kralı tarafından 27 milyon dolara 1984 yılında satın alındı. Ancak Boğaziçi İmar Kanunu ve Boğaziçi İmar Yönetmeliği'ne göre yeşil alan olarak görünen koruda inşaat yapılamadığı için, Özal döneminden bu yana çeşitli hükümetler tarafından imar izni verilmesi konusu sürekli gündeme getirildi. Kamuoyu tepkisi nedeniyle bu gerçekleştirilemedi. Bunun
üzerine Kral, yakınları aracılığıyla gazetelere ilan vererek koruyu 20 milyon dolara satışa çıkardı. Ancak, imar sorunu bulunan Sevda Tepesi'ne alıcı çıkmadı.
Bakanlık yetkilisi, yeni düzenlemenin "mevzuata aykırı mevcut yapılara yönelik hiçbir hak içermeyeceğini", tam tersine "kaçak yapıların tümüyle ortadan kaldırılabilmesi için idarenin elinin güçlendirileceğini" anlattı. Yeni düzenlemeyle kaçak yapılarla ilgili para ve hapis cezaları artırılacak ve süre tanınmaksızın kaçak yapı yıkılacak. Bayındırlık Bakanlığı yetkilisi, mevcut Boğaziçi İmar Kanunu'nun "imar planına dayandığını", şimdi ise "yasaya dayalı imar planı hazırlamak istediklerini" belirtti.
'Her şey plana göre olacak'
Ana hatları belirlenen yasa taslağı yürürlüğe girdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yasadaki esaslar çerçevesinde yeni imar planı hazırlayacak ve Bayındırlık Bakanlığı'na sunacak. Bakanlık da imar planını, Başbakan'ın başkanlığında toplanan ve bazı bakanlar ile kurum ve kuruluşların yer aldığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'na götürecek.
Bakanlık yetkilisi, mevcut yasanın 1982 yılında yapılan imar planına dayanılarak hazırlandığını ve 1983 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Yetkili, bu durumun uygulamada yarattığı sıkıntıyı şöyle aktardı:
"İmar planı yasaya aktarıldı ve bu durum, işleyişte problem yarattı. Plana göre yapılamayan bazı yapılar, yasa maddesine dayandırılarak inşa edilmek istendi. Yasadaki ucu açık noktalar yakalanarak, su istimaller yapılabiliyor. Şimdi yasada açık olmayan, havada kalan hükümler netleştirilecek, satır aralarından yararlanılmasına izin verilmeyecek. Yeni yapılacak düzenlemeyle önce yasa hazırlanacak, daha sonra yasaya göre bir imar planı oluşturulacak. Bundan sonra Boğaziçi'nde inşa edilecek yapılarda yalnız imar planı esas alınacak. Şu anda bir yapı söz konusu olduğunda hem imar planına hem de yasaya bakılıyor. Etkin bir denetim için her şeyin sadece plana göre olması lazım."
(Radikal, aa)