Tabancanın şakası olmaz!

Yargıtay, 'oyuncak tabancayı yakın mesafeden birine doğrultan kişiye' 6 aya kadar hapis cezası verilmesini, tehdit amacıyla oyuncak silahın doğrultulmasına ise 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngördü.

ANKARA - Yargıtay, 'oyuncak tabancayı yakın mesafeden birine doğrultan kişiye' 6 aya kadar hapis cezası verilmesini, tehdit amacıyla oyuncak silahın doğrultulmasına ise 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngördü.
Aslından ayırt edilemeyen oyuncak silahların satılması yürütme organları tarafından engellenemezken konuya Yargıtay el attı. Yerel mahkemenin, oyuncak silahı bir şey söylemeden yakın mesafeden karşısındakine doğrultan kişi hakkında açılan davanın ortadan kaldırılması yönündeki kararını bozan Yargıtay'ın, oyuncak tabancanın kullanımı konusunda yaptığı yorumlar dikkat çekti.
Korkutmak da suç
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, korkutucu niteliği bulunan oyuncak tabancayı bir şey söylemeden yakın mesafeden mağdura doğrultma eyleminin "tehdit veya korkutma amacıyla silah çekme suçlarından birini oluşturmasının olanaklı olduğuna" işaret etti. Yargıtay, bir kişinin kavga ortamında oyuncak silah çekmesi halinde, eylemin Türk Ceza Kanunu'nun "kavgada korkutmak için silah çekme" suçunu düzenleyen 466. maddesinde yorumlanması gerektiğini belirtti. Bu madde, kişinin 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.
4. Ceza Dairesi oyuncak silahın tehdit kastıyla kullanılması halinde,
"tehdidin yalnız sözle değil, yazı, işaret veya davranışla da yapılabileceği, öldürücü ve yaralayıcı özelliği nedeniyle, silah doğrultmanın en azından yaralama biçiminde olan ağır ve haksız zarara uğratmayı bildirme niteliğinde olduğu" yorumunu yaptı.
Yargıtay, tehdit amacıyla oyuncak silah çekme eyleminin ise Türk Ceza Yasası'nın 'tehdit' suçunu düzenleyen 191. maddesi uyarınca cezalandırılmasını öngördü. Bu madde, kişinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını hükmediyor.