Tahliye kapısı kapandı

Kapsamının genişletilmesi için 236 dava açılan Af Yasası'yla ilgili olarak şimdi de kapsamı daraltan ve binlerce tahliyeyi tartışmalı hale getiren Yargıtay kararı gündeme geldi
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Kapsamının genişletilmesi için 236 dava açılan Af Yasası'yla ilgili olarak şimdi de kapsamı daraltan ve binlerce tahliyeyi tartışmalı hale getiren Yargıtay kararı gündeme geldi.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu (CGK), tecavüz, hırsızlık, rüşvet, cinayet gibi suçlardan hüküm giyip şartla tahliye edilenlerin, yeni suçları nedeniyle son şartla tahliyeden yararlanma yolunu kapattı.
CGK, 1983 yılında tecavüz suçundan hüküm giyip 1986'da şartla tahliye olan, ancak bu kez 1996 yılında örgüte yardım-yataklık suçundan mahkûm edilen Nuri Sezer'in, yeni çıkarılan Şartla Tahliye Yasası'ndan yararlanıp yararlanamayacağını tartıştı. Yasadaki 'daha önce şartla salıverilmeden veya herhangi aftan yararlananlar, bu yasa hükümlerinden yararlanamaz' kuralını açık bulmayan kurul, şu yorumuyla görüş ayrılıklarını da gidermiş oldu:
"Adli sicilden çıkarılması olanaksız bir suçtan dolayı, şartla salıverildikten sonra ceza zaman aşımı süresi içinde yeniden suç işlediği, esasında bu suçtan cezasını da tekerrürden artırıma tabi tutulmayan hükümlünün yeni yasadan yararlanma olanağı yoktur."
Bakanlık harekete geçti
Kurulun kararına göre yasada tecavüz, ırza geçme, sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet gibi suçlardan mahkûm olanlar ile beş yıldan fazla ağır hapis alanların adli sicil kayıtları hiç silinmediğinden, daha önce bu suçlarla ilgili şartla tahliye edilenler, bundan sonra işledikleri yeni suçları nedeniyle şartla tahliye olamayacak. Beş yıla kadar olan hapis cezaları içinse sabıka kayıtları beş yıl sonra silineceği için, bu süre dolmadan suç işlemişlerse, bunlar da son yasadan yararlanamayacak.
Müebbet hapis gerektiren suçlarda ceza zamanaşımı süresi 30 yıl, 20 yıldan çok cezalar için 24 yıl, beş yıla kadar hapislerde 10, bir aya kadar cezalarda dört yıl, bir ayın altındaki cezalarda ise 18 ay olarak düzenleniyor. Buna göre, bu suçlardan mahkûm olup şartla tahliye edilenler, belirtilen süreler dolmadan, yeni işledikleri suçlar nedeniyle son yasanın indirim ve tahliye kapsamına girmeyecek.
Bu karar üzerine Adalet Bakanlığı, son yasadan yararlanıp tahliyeye hazırlık için açık cezaevine nakledilen mahkûmların yeniden kapalı cezaevine alınmasını istedi.