Taksim kararı: Kalıntılar kaldırılsın

Taksim kararı: Kalıntılar kaldırılsın
Taksim kararı: Kalıntılar kaldırılsın

Fotoğraf: Bülent Müftüoğlu

Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında devam eden inşaat sırasında Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan kalıntılar için İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kaldırılsın kararı verdi

Radikal.com.tr - İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından kazıları yapılan ve hazırlanan rapor ile birlikte Kurul dün kararını açıkladı. Geç Osmanlı dönemi su gideri ile set duvarı özelliğindeki kalıntıların Arkeoloji Müzeleri gözetiminde kaldırılacağı belirlendi.

Kurulun kararında şöyle denildi; ‘’İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda tespit edilen ve Geç Osmanlı dönemine tarihlenen set duvarı özelliği gösteren duvar kalıntısı ile gider kanalı olduğu düşünülen kalıntılara ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün raporu ile rölövenin Kurulumuzca incelendiğine; kalıntıların inşa tekniğini anlayabilmek için harç ve sıva örneklerinin alınarak, hazırlanacak rapor ile düzenli duvar örgüsü gösteren kesimde (duvar kalıntısının kuzey ucundan başlayarak yaklaşık 10 m.lik kısım) duvar yapım morfolojisini belgeleyen analitik rölövenin hazırlanmasına, ayrıca harita üzerinde kalıntıların konumunu sabitleyen ölçümlerin yapılmasına, kazılan alanın doğu kesiti içinde görülen duvar parçasının da plana işlenmesine, söz konusu belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kalıntıların kaldırılabileceğine karar verildi.’’