@omererbil

Taksim'de eski plan yeniden!

Taksim'de eski plan yeniden!
Taksim'de eski plan yeniden!
Beyoğlu Belediyesi iptal edilen planı uygulamaya geçti. Topçu Kışlası, Taksim Camii, Galatasaray otoparkı ve ihya projeleri yeniden gündemde.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Danıştay 6. Dairesince Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi bozulan plana göre uygulama yapmaya başladı. Oysa Danıştay mahkemenin kararını usül yönünden bozmuş, yeni bir bilirkişi ile kararın gözden geçirilmesini istemişti. Eski plana göre Gezi Parkı’na kışla, Taksim meydanına cami, Galatasaray ’a otopark gibi çok sayıda sorunlu uygulamalar vardı. Bu uygulamaların tamamı yeniden hayata geçti.

Beyoğlu Kentsel Sit alanına ilişkin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı yapılmıştı. Galata Derneği  ve Cihangir Güzelleştirme Derneği dava açmıştı. Taksim meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde planın tarihi semte zarar vereceği, siluetini etkileyeceği, uygulamaların koruma amaçlı olmaktan çok yeni imar rantı sağladığı ileri sürülmüştü.  Derneklerin itirazında ayrıca, ‘’planın hazırlık aşamasında gerekli katılım sağlanmadı, ve duyuru araçları kullanılmadı, Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Haliç tersaneleri gibi korunması gerekli en önemli alanlar ‘özelleştirme’ ‘kentsel yenileme’ veya ‘turizm alanı’ ilan edilerek koruma planı kapsamı dışında bırakıldı, Beyoğlu - İstiklal Caddesi’ndeki yapılar kültürel kullanımla sınırlandırılmayarak yerine turizm-ticaret-hizmet alanı olarak ilan edildi’’ belirtildi.

BEYOĞLU TURİSTLEŞİR 

10. İdare Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasında planların bütünselliğinin olmadığını ve üst ölçekli planlarla uyumsuz olduğunu, yapılaşma koşullarını şehircilik ilkelerine uygunsuz şekilde belirlediğini ve ‘katılımcı alan yönetimi modellerini’ içermediğini sıraladı. Karara esas alınan bilirkişi raporunda planlar uygulanırsa Beyoğlu’nun ‘topyekun turistleştirileceği’ ve ‘kentlilerin yaşamına yabancılaşacağı’ belirtilmişti.

BELEDİYE UYGULAMAYA BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ

Mahkemenin iptal kararıyla birlikte Beyoğluna bakan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 12.02.2014 tarihinde aldığı karar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını belirlemişti. Beyoğlu’ndaki imar uygulamaları bu koruma esaslarına göre yapılıyordu. Ancak Danıştay 6. Dairesi tarafından karara esas olan bilirkişi raporunu yeterli bulmayarak yeni bilirkişi için davayı İdare Mahkemesi’ne geri gönderdi. İdare Mahkemesi karar direnebilir de yeni bilirkişi ile birlikte yeni bir karar da alabilir. İşte bu aradaki süreçte Beyoğlu Belediyesi geçiş dönemi yapılaşma şartlarına uymak yerine meri plana göre uygulama yapacağını hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB’ye 4 Eylül 2015 tarihi itibariyle bildirdi.

KURUL 3 MAYMUNU OYNAYACAK

Alınan bilgilere göre,  İstanbul 1 Nolu Koruma Kurulu da ne yapacağını şaşırdı. Kurul üyeleri önce bir karar alarak geçiş dönemi yapılaşma şartlarına göre imar mevzuatının devam etmesi gerektiğini düşünürken, bakanlık hukuk müşavirliğinin bu konudaki itirazı ile geri adım attı. Bakanlık uygulamayı yapan kurumun (Beyoğlu Belediyesi) kararına uyulması gerektiğini, idareler arasında koordinasyonsuzluk gibi bir görüntü verilmemesini istedi. İddiaya göre, Mahkemesi devam eden ve ilk kararda uygun bulunmayan imar planları için telafisi mümkün olmayacak sonuçlara neden olacak uygulama için koruma kurulu resmen 3 maymunu oynayacak. Görmedim, duymadım, bilmiyorum…

KIŞLA PROJESİNİN DAYANAĞI PLAN 

17 Ocak 2012’de ilan edilen 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’ ile ‘1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında tadilat yapılmış, bu tadilatla Taksim’de Yayalaştırma Projesi başlamış, Gezi Parkı’na da Topçu Kışlası yapılmasının önü açılmıştı. 10. İdare Mahkemesi planı iptal edince otomatik olarak plan tadilatları da düşmüştü. Danıştay’ın kararı onamaması ve mahkemeye geri göndermesi üzerine de Beyoğlu Belediyesi bu planı yeniden yürürlüğe soktu. Oysa geçiş dönemi yapılaşma koşullarının devam ederek, mahkemenin nihai sonucu beklenmesi gerekiyordu. Beyoğlu Belediyesi’nin bu planı devreye sokması da Topçu Kışlası riskini yeniden gündeme getirdi.