'Tam Gün' mesaisinde sona doğru

Kamu ve üniversite hastanelerindeki hekimlere muayenehane yasağı getiren ‘Tam Gün’ün bugün TBMM’de ele alınması bekleniyor. Üç yıldır birçok kez yargıya götürülen yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin son iptal kararı 1 Temmuz 2013’te yürürlüğe girdi ancak yeni düzenleme yapılmadı.
30 Ocak 2010: Tam Gün Yasası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete ’de yayımlandı. CHP yasanın bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı.
16 Temmuz 2010: Anayasa Mahkemesi yasanın bazı hükümlerini iptal etti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010’dan itibaren başlayacağı duyuruldu. Bu açıklamayla ilgili Türk Tabipleri Birliği, Danıştay’a dava açtı.
21 Temmuz 2010: Danıştay 5. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, internet sitesindeki bu açıklamayı ‘düzenleyici işlem’ kabul ederek yürütmesini durdurdu.
27 Temmuz 2010: Sağlık Bakanlığı uygulamada ısrarını sürdürürken Danıştay kararına itiraz etti.
13 Ocak 2011: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın itirazını kabul etti.
6 Nisan 2011: Danıştay 5. Dairesi, TTB’nin açtığı davada esasa ilişkin kararını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın Tam Gün Kanunu ile ilgili işleminin ‘kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına’ ilişkin bölümü iptal edildi. Sağlık Bakanlığı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz isteminde bulundu.
26 Ağustos 2011: Bakanlığın temyiz isteminin sonucu beklenirken 26 Ağustos’ta, yine öğretim üyelerine özel muayenehane dışı çalışmayı yasaklayan Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı.
18 Temmuz 2012: CHP’nin dava açması üzerine Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeyi ‘yetki yönünden’ iptal etti.
1 Ocak 2013: İptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
1 Temmuz 2013: İptal kararının yürürlüğü Temmuz 2013’e ertelendi ancak bu tarihe kadar yeni bir düzenleme yapılmadı. TBMM’deki yeni düzenlemeyle yasal boşluk giderilirken üniversite hastanelerini profesörsüz bırakan uygulama da esnek hale getirilecek.