@idrisemen

Tam günde 55 lira çözümü tartışılıyor

Tam günde 55 lira çözümü tartışılıyor
Tam günde 55 lira çözümü tartışılıyor

Sağlıkta tam gün yasası ve performansa göre ücret uygulaması protesto eylemlerine neden olmuştu.

Hem Başbakan hem Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun açıklamaları tam gün yasasını yeniden gündeme getirdi. Sağlık çalışanları ise '55 lira ek ödeme' formülüne tepki gösterdi: Bu düzenleme üniversiteleri ticarethaneye çevirir. Düzenleme anayasaya aykırı.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

Sağlıkta protesto gösterilerine neden olan tam gün yasası yeniden tartışılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde üniversite hocalarının mesai bitiminde makul bir bedelle vatandaşlara hizmet verebileceğini belirterek “Mesai sonrası öğretim üyesine muayene olan vatandaşımız üniversite hesabına 55 lira ödeyecek. Bu ücretin bir kısmı hastayı tedavi eden öğretim üyesinin, bir kısmı da kurumun hesabına aktarılacak” dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise katıldığı bir TV programında tam gün yasasını yeniden değerlendirdiklerini açıkladı.

‘Hekimlere 8 saaatin karşılığı verilsin’

Bakan hocaların mesai saatleri sonrasında kendi kurumlarında ‘özel’ koşullarda tedavi ve ameliyat gerçekleştirmeleri için altyapı sağlayacaklarını söyledi. Radikal, tam gün yasasında yapılması düşünülen değişiklikleri muhataplarına sordu. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, mesai saatleri dışında ücret karşılığında hocaların hasta muayene etmelerini öngören düzenlemenin üniversiteleri işletmeye çevireceğini söyledi. Prof. Dr. Gören “Siz öğretim üyelerine diyorsunuz ki ‘Ben sana saat 08.00-16.00 arasında çalışmanın karşılığını veremiyorum. Saat 17.00’den sonra baktığın her hasta sana 55 lira para ödeyecek ve sen de bu şekilde para kazanacaksın.’ İyi de biz parayla pulla uğraşmak istemiyoruz ki. Biz sadece 8 saat çalışmanın tam karşılığını istiyoruz. Devletin bir öğretim görevlisinin 8 saat emeğinin karşılığını hesaplayıp vermesi lazım. Bu sorunun tek çözüm budur” dedi.

‘Düzenleme anayasaya aykırı’

Yeni düzenlemenin suiistimale açık olduğunu belirten Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir ise “Tam gün çalışmayı en baştan beri destekliyorduk. Ancak bu desteği verirken de hekimlerin çalışma ortamı ile çalışma şartlarının mutlaka iyileştirilmesi gerektiğini de söylüyorduk” dedi. Demir, “Hekimlerin hastanelerde saat 17.00’ye kadar devlet adına, 17.00’den sonra da kendi adına çalışarak çalışma karşılığının vatandaştan temin edilmesi anayasaya aykırıdır. Bugün birçok hasta muayene olmak için yakın tarihe randevu alamıyor” diye konuştu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erözenci: Biz hekimler tam gün yasasına karşı değiliz. Ancak getirilmesi düşünülen yeni sistem benim gözümde sağlıkçılarla alay etmektir. Hekim mesai saatinde hastalarını muayene eder. Tam gün yasasındaki yeni düzenlemenin sağlık kalitesini düşüreceğini düşünüyorum.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B bölümü Prof. Dr. Harun Cansız: Hükümet tam gün yasasında geri adım atarak daha önce devlet kurumlarından ayrılan hocaların devlet kuruklarına geri dönmesini hedefliyor. Ancak bu tarz bir düzenlemeyle hükümetin başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü hastadan alınması düşünülen 55 lira çok bereketli bir paraymış gibi hemşire, doktor ve hastanede çalışan bütün personel arasında bölüşülecek. Bu tarz yüzeysel bir çalışma, çözüm olmayacağı gibi vatandaşı özel hastanelerin kucağına atmaktan başka işe yaramaz.