@idrisemen

Tam günde yüzde 5 krizi devam ediyor

Tam günde yüzde 5 krizi devam ediyor
Tam günde yüzde 5 krizi devam ediyor
'Tam gün' tasarısı bir kez daha yenilendi. Hocaların ancak yüzde 5'ine dışarıda çalışma izni verilecek. Dışarıda çalışanlar kazancının yüzde 50'sini üniversiteye verecek. Tasarıya vakıf üniversiteleri de dahil edildi. Ancak tasarı 'eşitlik ilkesi'ne aykırı bulundu.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

Geçen günlerde Meclis Genel Kurulu’na sunulan ancak sürpriz bir kararla son anda görüşmesi ertelenen tam gün yasa tasarısı için Sağlık Bakanlığı tekrar kolları sıvadı. Bakanlık, üniversitelere yeni kanun tasarısını yollayarak görüş ve öneri istedi. Akademisyenler ise yeni kanun tasarısının mevcut haliyle tam gün krizini çözemeyeceği görüşünde.
‘Tam gün yasası’ olarak bilinen kanun hükmünde kararnamenin süresinin dolmasıyla Sağlık Bakanlığı tam gün yasasının yerini tutması için yeni kanun çalışmalarına başlamış, yeni kanun tasarısı geçen haftalarda Meclis’e sunmuştu. Tasarının görüşmesinin ertelenmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2013 tarihinde tıp fakülteleri olan üniversitelere yeni kanun tasarısının taslağını yollayarak 30 Ekim 2013 tarihine kadar tasarı hakkında görüş ve önerilerini bakanlığa iletmelerini istedi.
Bu çalışmaya göre üniversiteler, öğretim üyelerinin sadece yüzde 5’ine mesai saatleri dışında dışarıda hasta bakabilme yetkisi verebilecek. Üniversiteler gerekli görürse kendi bünyesinde barındırdığı öğretim elemanı sayısının yüzde 5’i kadar, özel hastanelerde görev yapan doktorlarla da sözleşmeli çalışabilecek.
Dışarıda görev yapabilen öğretim elemanları ise kazançlarının yüzde 50’sini üniversiteye ödemek zorunda kalacak.
Yasa tasarısı kabul edildiğinde üniversite dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan öğretim elemanları üç ay içerisinde üniversiteye geri dönmediği takdirde üniversite ile ilişkileri tamamen kesilecek. Üniversitelerde görevli tüm öğretim üyelerinin tam gün yasası kapsamına alan yeni kanun tasarısı akademisyenler tarafından eleştiriliyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir’

Yeni kanun tasarısını Radikal’e değerlendiren Gazi Üniversitesi İdare Hukukçusu Dr. Savaş Bayındır üniversitede çalışan hocaların sadece yüzde 5’ine dışarıda çalışma izni vermenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Bayındır, “Yasa tasarısı üniversitedeki bütün öğretim elemanlarını kapsadığı için Gazi Üniversitesi olarak tıp ile diş hekimliği fakültelerinde uygulanan yüzde 5’lik istisnai formülün bütün fakültelerde uygulanmasını önerdik. Ancak yasa tasarısı Meclis’ten geçse bile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. Çünkü üniversite bünyesinde çalışan hocaların sadece yüzde 5’ine dışarıda çalışma hakkı vermek anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.
Yeni tasarısıyla vakıf üniversitelerinin de tam gün yasası kapsamına dahil edildiğini söyleyen Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Özdemir Aktan ise tasarıyı şu şekilde değerlendirdi: “Tam gün yasası olarak bilinen kanun hükmünde kararname sadece devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyelerini kapsadığı için vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları mesai saatleri dışında başka yerlerde çalışabiliyordu. Fakat yeni tasarı vakıf üniversitelerini de kapsadığı için tasarı kabul edildiği takdirde vakıf üniversitelerinde görevli hocalar da dışarıda çalışamayacak. Bu durum ciddi bir kaosu ortaya çıkardığı için tasarının geri çekildiği kanaatindeyim. Bakanlığın elindeki tasarı bu haliyle tam gün krizini çözemez.’’
İÜ Rektörü Yunus Söylet de bakanlığa yolladığı cevap metninde taslağı ‘‘Mesai sonrası çalışma imkânının yüzde 5-10 gibi sınırlı sayıda öğretim üyesine sözleşmeli olarak tanınması, hem bu öğretim üyelerinin seçiminde önemli sorunlar doğuracak hem de seçim ne kadar titizlikle yapılırsa yapılsın adalet ve eşitlik hissini zedeleyecektir. Ayrıca belli sayıda öğretim üyesine ayrıcalık tanındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilecektir’’ sözleriyle değerlendirdi.