'Tam gün'e ek ücretle çare aranıyor

'Tam gün'e ek ücretle çare aranıyor
'Tam gün'e ek ücretle çare aranıyor
Sağlıkta tıkanıklığa yol açan tam gün düzenlemesine hocalara ek ücretle çare aranıyor. Bir defada alınan miktar asgari ücreti aşamayacak.

Sağlıkta ‘tam gün’ düzenlemesinin ardından yaşanan sorunların aşılması için hükümetin önerdiği modelin ilk adımı atıldı. Üniversite hastanelerinde görev alan hocaların mesai dışındaki hasta bakmalarına karşılık alacağı ilave ücretlerde tavan rakamlar belirlendi. Geri kalan yasal düzenleme içinse mayıs ayında hazırlanacak torba kanun beklenecek. Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği sağlıkla ilgili düzenlemeler için hazırlanacak tasarıya, tam günle gerekli görülen düzenlemeler eklenecek. Ancak bir sürpriz olmaması halinde; tam günde Türk Tabipleri Birliği ve diğer örgütlerin istediği düzenlemelerin yapılması beklenmiyor.
Tam gün için hükümetin öngördüğü model, üniversite hastanelerinde çalışan hocaların mesai dışında da hasta bakabilmesine olanak sağlıyor. Ancak bu modelde de muayenehane açana kamu hastanesi yolu kapalı.

Torba kanuna bir madde eklendi
Söz konusu düzenlemenin ilk ayağı olarak geçen günlerde Meclis’e giden vergi barışına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun tasarısına bir madde eklendi ve mesai saati dışındaki hasta bakmalarda alınacak ilave ücretlerin tavanı belirlendi. Buna göre, ilave ücret Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun belirlediği fiyatların üstüne çıkamayacak. Ayrıca bir kerede alınacak ilave ücret asgari ücretin üstünde olamayacak. Bu çerçevede oranları bakanlar kurulu belirleyecek.
Böylece tam gün için ilk adım atılmış oluyor. Geri kalan yasal boyut içinse, sağlık alanındaki düzenlemeler için getirilecek olan torba kanun beklenecek. Söz konusu torba kanun, Sağlık Bakanlığı’nı yeniden yapılandıran 663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin iptal edilen kısımları için çıkarılıyor. Tam günle ilgili gerekli görülen yasal altyapı da bu tasarıya eklenecek. Ayrıca sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin de düzenlemelerin tasarıda yer alması öngörülüyor.

TTB’ye göre bu düzenleme yetmez

Türk Tabipleri Birliği ise, hükümetin tam günle ilgili yeni açılımına ‘kamuya dönüşü’ sağlamayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Kamuda tüm doktorları ilgilendiren bir düzenlemeden yana olan birlik, hekimlerin 8 saatlik çalışma süresi sonunda kalan zamanını istediği gibi değerlendirebilmesi ve mesai dışı çalışmanın engellenmemesi gerektiğini ifade ediyor.