Tapu, imajının peşinde

ANKARA - Tapu dairelerinde rüşveti belgeleyen Başbakanlık Etik Kurumu’na, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden (TKGM) itiraz geldi. TKGM, “Haberin böyle bir başlık altında verilmesi kurum imajını zedelemektedir” diye açıklama yaptı.
‘Ankete katılan tapu çalışanlarının yüzde 5.7’sinin TKGM’yi ‘yolsuzluğun yaygın olduğu bir kurum’ olarak değerlendirdiği, tapuya işi düşünce bir veya daha fazla kuraldışı menfaat sağladığını belirtenlerin oranının yüzde 16.9 olarak belirlendiği raporla ilgili açıklama yapan TKGM, haberin tapu çalışanlarını karamsarlığa itip iyileştirme çalışmalarını kötü etkilediğini de savundu.
Tapu dairelerinde rüşvetle ilgili araştırmayı yaptıran Kamu Etik Kurumu ise yaptığı açıklamada, “Haberin, ilgili tarafları olan kurullarından ve TKGM’den görüş alınmaksızın yayımlanmasını eleştirdi. (Radikal)