Tarihi alanlarda söz belediyenin

Kentsel Dönüşüm Yasası, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusları 50 bini aşan il ve ilçe belediyeleri kentin yıpranan tescilli yapı ve bölgelerini yeniden inşa ve restore edebilecek.

ANKARA - Kentsel Dönüşüm Yasası, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusları 50 bini aşan il ve ilçe belediyeleri kentin yıpranan tescilli yapı ve bölgelerini yeniden inşa ve restore edebilecek. Bu tür bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturabilecek. Belediye sınırları dışında bu görevi il özel idareleri üstlenecek. Yenileme alanları, il genel meclisi ve belediye meclislerinde kabul edildikten sonra Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacak. Kurul üç ay içerisinde projenin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek. Belediyece ve il özel idaresince hazırlanacak yenileme projeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayanın ardından hayata geçirilebilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7493937493930

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.