Tarihi Kayaköy'e destek arayışı

Fethiye Belediyesi'nin mücavir alan ilan etmek istediği Kayaköy'ün 'barış ve dostluk köyü' olması için proje hazırlayan...

MUĞLA - Fethiye Belediyesi'nin mücavir alan ilan etmek istediği Kayaköy'ün 'barış ve dostluk köyü' olması için proje hazırlayan Mimarlar Odası, Avrupa Birliği'nden kaynak isteneceğini söyledi.
Kayaköy'de iki kiliseyle bazı sivil mimarlık örneklerinin restore edilmesini kapsayan 'Kayaköy Barış ve Dostluk Köyü Projesi' genişletildi. Böylelikle proje, köyün uluslararası kültür, eğitim ve spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmasına, ekolturizm, ekoltarımın yapılmasına
olanak tanıyacak şekilde dönüştürüldü ve Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylandı.
Projeyle ilgili raporu hazırlayan TMMOB Başkanı Oktay Ekinci, Dışişleri ve Kültür bakanlıklarına başvuracaklarını, Yunanistan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Kurulu ICOMOS'un AB'den kaynak için yapılacak başvuruya aracı olmayı üstlendiğini açıkladı.