Tarihi yapılara deprem gözetimi

Tarihi yapılara deprem gözetimi
Tarihi yapılara deprem gözetimi
Tarihi eserlerin depreme karşı izlenmesi ve korunması için çalışmalara hız verildi. Tarihi Nuru Osmaniye Camii, yerleştirilen sensörlerle 24 saat izleniyor.

Deprem kuşağında yer alan İstanbul ’da çok sayıda tarihi eser büyük bir riskle karşı karşıya. Olası bir depremde tarihi eserlerin ne derece etkileneceği üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bu duruma el atacak bir uygulama başlattı. Üniversitenin Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa kurduğu Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM) tarihi mekânları depreme karşı izleyecek.
KURAM ilk olarak Nuru Osmaniye Camii’ni izlemeye aldı. Camiye yerleştirilen deprem kayıt sensörleri yardımıyla toplanan veriler, camide meydana gelen hareketleri kaydederek muhtemel hasarların önceden belirlenmesine yardımcı olacak. Deprem sensörleri ayrıca merkez bünyesinde yapı sağlığının sürekli izlenmesi konusunda araştırmacılara önemli bilgiler sağlıyor. Nuru Osmaniye Camii’ndeki deprem kayıt sistemi sayesinde küçük-büyük bütün depremlerin yapıya etkisi uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şekilde izleniyor ve kayıt altına alınıyor. KURAM, zamanla diğer tarihi mekânları da aynı şekilde depreme karşı izleyecek.
Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Mimar Ömer Dabanlı, söz konusu izleme programının yapı güvenliği açısından son derece önemli olduğunu, sürekli izleme sayesinde depremlerin yapılarda ortaya çıkarabileceği hasarların önceden tahmin edilmesi ve önlenmesi konularındaki araştırmalara ışık tutacağını belirtti. Dabanlı, ülkemizde özellikle son yıllarda büyük bir artış kaydeden restorasyon ve konservasyon uygulamalarının uluslararası bilimsel ilkelere göre yapılmasına rağmen yeterli niteliğe henüz ulaşamadığını bunun da bilimsel çalışmaların sayı ve nitelik açısından yeterli düzeye erişmemesinden kaynaklandığını belirtti. Dabanlı, amaçlarının KURAM olarak bu bilimsel boşluğu kapatmak ve araştırmaları daha ileri seviyelere taşımak olduğunu bu amaçla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortaklığında, tarihi mirasın korunması konusunda faaliyet gösterecek bir uygulama araştırma merkezi projesini İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade etti. KURAM bünyesinde laboratuvarlarda kültürel mirasın korunması için teknik araştırmalar yapılıyor. KURAM laboratuvarları basit deneylerden ileri analiz yöntemlerine, yerinde (in-situ) yapılan deneylerden tahribatsız test tekniklerine kadar geniş bir alanı kapsayan teknik kapasiteye sahip.