Tartışmalı madde: 69

TBMM'de Anayasa maratonu pazartesi günü başlayacak.

ANKARA - TBMM'de Anayasa maratonu pazartesi günü başlayacak. Anayasa Komisyonu'ndan geçen 37 maddelik değişiklik paketinin Meclis'te üzerinde en çok tartışılacak maddeleri idam cezası ile siyasi partilerin kapatılmasını düzenleyen 69. madde olacak
Pazartesi günü başlayacak çalışmalarda paket iki kez görüşülerek oylanacak. İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek ve oylamalar yapılacak. Anayasa değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü, üye tamsayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün olabilecek.
Teklifin tümü 330'un altında oy alırsa reddedilmiş sayılacak. Paketin referanduma gidilmeden kabul edilebilmesi için asgari 367 oy alması gerekiyor. Oyların 330 ile 367 arasında kalması durumunda paket halkoyuna sunulacak.