Taş atan çocuklar hapisten kurtuluyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gösterilerde taş atan çocuklarla ilgili yasal düzenlemenin yarın TBMM'ye sevkedileceğini açıkladı.

 

 ANKARA Meclis’e sunulması beklenen Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik öngören tasarısıyla; Terörle Mücadele Kanununda yer alan çocuklara verilecek cezalar ile yargılanacakları mahkemeler konusunda çocuklar aleyhindeki bazı istisnaların kaldırılması öngörülüyor.
Yarın TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen tasarı şu değişiklikleri öngörüyor;
-Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 4 maddesinde yazılı suçları işleyenler hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek hapis veya adli para cezalarının ayrıca yarı oranında artırılmasına ilişkin aynı kanunun 5. Maddesinde yer alan hükmün, çocuklar hakkında uygulanmaması getiriliyor.
- Tasarıyla; yaş ayırımı yapılmaksızın terör suçu işleyen tüm çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmalarının yolu açılıyor.
Açılım yasasıyla; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, seçenek yaptırımlara çevirme ve erteleme yasağının tüm çocuklar bakımından uygulanmamasının sağlanması hedefleniyor.
Ayrıca tasarında AİHM kararları doğrultusunda 211 terör suçu dosyası yeniden yargılanabilecek. Bu çerçevede; yapılması öngörülen yeni düzenlemeyle yargılanmanın yenilenmesi yolu açılan kararlar bakımından, yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvurulabilmesi için, bir yıllık hak düşürücü süre öngörülmesi doğrultusunda hükümler getiriliyor. (anka)