Taşeron yasası çıkmış ama sessiz sedasız ertelenmiş!

Taşeron yasası çıkmış ama sessiz sedasız ertelenmiş!
Taşeron yasası çıkmış ama sessiz sedasız ertelenmiş!
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek taşeron işçilerin kamuda asli işi yapıyorlarsa kadroya alınmaları, hangi işlerde taşeron çalıştırılabileceğine ilişkin kanunların çıktığını söyledi. Şimşek'in sözünü ettiği ve Eylül 2014'te çıkan yasanın uygulaması Nisan 2015'te sessiz sedasız 2016'ya ertelenmiş.

RADİKAL - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda taşeron personel kullanımını sınırlayan kanuni düzenleme yaptıklarını ve bu konuda kararlı olduklarını açıkladı. Ancak Şimşek’in sözünü ettiği düzenlemelerin önemli bir bölümü sessiz sedasız 2016 yılına ertelendi.  

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Şimşek, taşeron çalışanlarla ilgili açıklamayı dün A Haber ’de katıldığı bir programda yaptı. Taşeron işçilerin hem durumlarını düzelttiklerini, hem de haklarını iyileştirdiklerini belirten Şimşek, “Bu kanuni düzenleme ile biz çok net olarak dedik ki ‘Kamuda asli işi yapanlar kadroya alınacak.’ Ama hizmet alımı konusu esas faaliyet konusu olmayan noktalarda hizmet alımı devam edebilir. Mesela şöyle Maliye Bakanlığı’nın işi nedir bütçe yapmak vergi toplamak vesaire mesela güvenlik bizim işimiz değil. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bu konuda kanuni düzenlemeyi yaptık. Çok güçlü bir irade de ortaya koyduk” dedi.

EYLÜL 2014’DE YASALAŞTI

Bakan Şimşek’in sözünü ettiği düzenleme, 11 Eylül 2014’te Resmi Gazete ’de yayınlanan 6552 sayılı torba kanunla yapıldı. Torba kanunun 10. maddesiyle, kamu kurumlarında hangi alanlarda taşeron çalıştırılabileceğine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nın bir liste hazırlaması öngörüldü. Bu listeye göre de, Bakanlar Kurulu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hangi alanlarda personel hizmet alımı yapabileceğini ilan edecek ve kamu kurumlarının her alanda taşeron işçi alımı yapması engellenecekti. Bu madde, dün itibariyle tam 13 aydır yürürlükte bulunuyor. Ancak bugüne kadar Bakanlar Kurulu taşeron alımlarını sınırlayacak listeyi yayınlamadı, listenin niye geciktiğine ilişkin bir açıklama da kamuoyuna yapılmadı.

BÜROKRATLAR ISRAR EDİNCE

Eylül ayında yasalaşan aynı torba kanunun 11. maddesinde de kamuda taşeron çalıştırılmasına ilişkin kısıtlayıcı hükümler de yer aldı. Buna göre, kamuda taşeron olarak çalıştırılan personel sözleşme konusu dışında başka bir işte çalıştırılamayacak, buna uymayan bürokratlara da ceza verilecekti. Taşeron sınırlamasına aykırı davranan bürokratlar hem kamunun uğradığı zararı karşılayacak; hem de aylıklarının 5 katı tutarında para cezasıyla cezalandırılacaktı. Ancak 23 Nisan 2015’te meclis kapanmadan hemen önce çıkarılan son torba yasaya, bürokratların ısrarı üzerine tek cümlelik bir madde eklendi. Dikkat çekmeden meclisten geçen ve yasalaşan bu maddeyle, “taşeronların kendi alanları dışında çalıştırılmasını yasaklayan ve kısıtlamalara uymayan bürokratlara ceza verilmesini içeren düzenlemelerin” 1 Ocak 2016’ya kadar uygulanmayacağı hüküm altına alındı. Böylece kamuda taşeron personel kullanımını sınırlayan en önemli yasa maddesi; herhangi bir gerekçe olmaksızın ötelenmiş oldu.

 

Kamuda taşeron durmuyor

Eski Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ’de Temmuz 2014 itibarıyla çalışan toplam 1 milyon 361 bin 673 taşeron işçi çalıştığını; 755 bin 81 işçinin kamuda, 606 bin 292 işçinin özel sektörde alt işverene bağlı olarak çalıştığını açıklamıştı. Kamuda taşeron çalışan sayısının 2015 yılı itibariyle bir milyona yaklaştığı belirtilirken; en az 200 bin çalışanın kamunun asıl işlerinde hizmet verdiği tahmin ediliyor. 

 

Karayolları'nda alımlar başladı

Karayolları’nda asıl işi yaptığı için kadroya alınması gerektiği yargı kararıyla kesinleşen Karayolu çalışanları için de, kadro çalışmaları başladı. Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, 31 Ağustos itibariyle 600 çalışanın kadroya geçtiğini, 5 bin çalışanın da 19 Ekim’de kadroya alındığını açıkladı. Ağar, “Kasım ayı itibariyle süreç tamamlanmış olacak” dedi.