Taşıtta tasarrufa sıkı takip

Maliye Bakanlığı taşıt saltanatına son veren uygulamayı, vakıf ve bankalardan alınan taşıtların geri verilmesini sağlayacak şekilde genişletti.

ANKARA - Maliye Bakanlığı taşıt saltanatına son veren uygulamayı, vakıf ve bankalardan alınan taşıtların geri verilmesini sağlayacak şekilde genişletti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ana hatları şöyle belirlendi:

  • Resmi taşıtlar havuz esasına göre kullanılacak, sayısı azaltılacak, bakım ve oranım gideri en aza indirilecek. l Giderler bilgisayar ve araçlarda bulunacak kartlarla düzenli izlenecek. l Belediyeler ve bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve kuruluşları Bakanlar Kurulu'ndan izinle taşıt alabilecek. l Satın alınacak taşıtlar, özel durumlar dışında yabancı menşeli olmayacak.
  • Kamu kuruluşları, vakıf, dernek, banka, birlik, firma gibi kuruluşlardan hibe yoluyla da olsa aldığı taşıtları iade edecek.