Taslaktan önce ilkelerde uzlaşılmalı

Marmara Vakfı koordinatörlüğünde yaklaşık 50 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan 'Anayasa Uzlaşma Platformu' hükümetin anayasa taslağı çalışmalarını eleştirdi.

İSTANBUL - Marmara Vakfı koordinatörlüğünde yaklaşık 50 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan 'Anayasa Uzlaşma Platformu' hükümetin anayasa taslağı çalışmalarını eleştirdi. Platform Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum belirledikleri ilkelere yer vermeyen hiçbir taslağı desteklemeyeceklerini söyledi.
Aralarında İstanbul Barosu, KADER, Atatürkçü Düşünce Derneği, Tüketiciler Derneği, Türk-İş, DİSK'in de bulunduğu sivil toplum örgütleriyle çok sayıda akademisyenin yer aldığı 'Anayasa Uzlaşma Platformu'nun yeni bir anayasa hazırlanırken gözetilmesi gereken ana ilkelere ilişkin hazırladığı ortak metin, Plaza Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Toplantıda konuşan Prof. Batum, ortak metinde belirtilen ilkelere yer verilmediği müddetçe, hiçbir anayasa taslağını desteklemeyeceklerini söyledi. İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu da, "Taslağımızı hükümete sunduğumuzda 'Okumak bile istemiyoruz' dediler. Anlaşılıyor ki kendi kafalarına göre bir taslak hazırlayacaklar" dedi. Ortak metinde yeni bir anayasa hazırlanırken gözetilmesi şart koşulan ilkeler şöyle ise sıralandı:

  • Bağımsız yargı, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesidir. Yargıyı hükümete bağımlı kılmaya çalışmak, Türkiye açısından doğru bir yaklaşım değildir.
  • Anayasanın sosyal devlet ilkesini dikkate alarak, sosyal hakları güçlendirmesi gerekmektedir.
  • Laiklikten ödün verilerek hiçbir sorun çözülemez.
  • Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdır.
  • Hükümet, toplumu yönlendiren bütün aktörlerin uyum içinde çalışmasını gözetmek ve anayasal ilkeler doğrultusunda yönlendirmekle yükümlüdür.
  • Yeni anayasanın insan onuruna yönelen tehditleri dikkate alarak yurttaşları bu tehditlere karşı koruyacak yeni haklara ve bu haklara yönelik çağdaş güvence normlarına yer vermesi gereklidir.