TBB: İddianamede alakasız bilgi olmamalı

ANKARA - İkinci Ergenekon iddianamesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, mahkemelere “İddianamelerde iddia konusu suç ve kişilerle ilişkisi olmayan bilgilere yer verilmemesini sağlayın” çağrısı yaptı. Dün bir açıklama yapan Özok’un uyarılarından bazıları şöyle:
“l Mahkemeler, delillerin hukuka uygun yöntemlerle toplanmasını özenle ve istisna tanımadan denetlemelidirler. l İddianamelerde iddia konusu suç ve kişiler dışında olaylara ve suç konusu olay ve kişilerle ilişkisi olmayan belgelere yer verilmemesini sağlamalıdırlar. l İddianamelerde yasaya ve hukuka uygun olarak olaylar ve deliller, şüpheli ve sanıklarla tek tek ilişkilendirilmelidir. l Makul sürede yargılanma hakkına ilk celseden itibaren özen gösterilmelidir.l Tutukluluk bir önlemdir. Her şüpheli ve her sanığın durumları, tek tek ve iddia olunan her suç dolayısıyla ayrı ayrı, gerekçeli olarak titizlikle değerlendirilmelidir. (Radikal)