TCK 159’dan açılan davalar izne tabi

Yargıtay,, 1 Haziran 2005'ten önce TCK'nın 159. maddesine aykırılıktan açılacak davaların izne tabi olduğuna karar verdi. Karar, Adalet Bakanlığı’nın yazar Pamuk ile ilgili vereceği karara örnek teşkil edebilecek.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 1 Haziran 2005’ten önce 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesine aykırılıktan açılacak davaların izne tabi olduğuna karar verdi.
Akhisar Asliye Ceza Mahkemesi, bir kişi hakkında eski TCK’nin 'Türklüğe hakareti' de içeren 159. maddesinden açılan bir davada suçun 1 Haziran 2005’ten önce işlendiği gerekçesiyle yargılamayı
durdurdu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’ye göre, bu tür suçlarda izne gerek olmadığını ileri sürerek, Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının yazılı emir yoluyla bozulmasını istedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın istemini karara bağladı. Daire, söz konusu yerel mahkeme kararının bozulması istemini oybirliğiyle reddetti. 9. Ceza Dairesi, suç 1 Haziran 2005’ten önce işlenmiş ise 765 sayılı TCK’nin 159. maddesine göre açılacak davalarda, yine aynı yasanın 160. maddesinin ikinci fıkrasının Adalet Bakanlığı’nın iznini öngördüğünü vurguladı. Daire, bu kuralın maddi hukuk kuralı olduğuna, usul hukukunu ilgilendirmediğine işaret etti. Daire, 765 sayılı TCK’nin 160. maddesinin ikinci fıkrasındaki izin şartının sanığın lehine ve dava şartı olduğuna da dikkati çekti.

Pamuk davası
Yazar Orhan Pamuk hakkında TCK’nin 159. maddesine muhalefetten açılan davada da suç tarihi 1 Haziran 2005’ten önce olduğu için Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Pamuk’un yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istemişti. Adalet Bakanlığı bu konuya ilişkin incelemesini halen sürdürüyor. Dosya Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gitmediği için son yapılan duruşmada yargılama durdurulmuş ve duruşma 7 Şubat 2006’ya ertelenmişti. Yargıtay’ın bu konuda verdiği karar, Adalet Bakanlığı’nın Pamuk ile ilgili vereceği karara örnek teşkil edebilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7672637672630

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.