TCK maratonu bugün başlıyor

TBMM, TCK tasarısını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. AKP ve CHP yetkilileri, TCK görüşmeleri öncesi, değiştirilmesi istenen maddeleri ele almak üzere bugün son kez bir araya gelecek.

ANKARA - TBMM, TCK tasarısını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. AKP ve CHP yetkilileri, TCK görüşmeleri öncesi, değiştirilmesi istenen maddeleri ele almak üzere bugün son kez bir araya gelecek.
TBMM, hükümetin, 6 Ekim'de yayımlanması beklenen AB İlerleme Raporu'na yetiştirmek istediği Türk Ceza Kanunu tasarısını görüşmek üzere, normal çalışma süresinden iki hafta önce, yarın olağanüstü toplanacak. AKP ve CHP yetkilileri, AKP'nin TCK'nın bazı maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini bugün yapacakları toplantıda görüşecekler.
AKP, önceki hafta CHP yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, zinayla birlikte üç maddenin değiştirilmesi konusunda öneri getirmişti. AKP, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115. maddenin değiştirilmesi önerisinden vazgeçmişti. AKP'nin değiştirilmesini istediği, tasarının 219. ve 222. maddelerinde ise halen yürürlükteki TCK'da yer alan hükümlerin korunması görüşü benimsendi. Tasarının, 'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' başlıklı 219. maddesi, din adamlarının görevlerini yerine getirirken devlet idaresini ve kanunlarını, hükümetin icraatını alenen kötülemeleri halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesini düzenliyor.
Devrim yasalarına uymayanlara üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören 'Şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler' başlıklı 222. maddesi ise 'Türbana ceza geliyor' şeklinde yorumlara yol açmıştı.