TCK'da dağ fare doğurdu

Avukat Turgut Kazan Bazı maddelerdeki değişiklikler olumlu ama dağ fare doğurdu. Bir daha yürürlüğe girmesinin ertelenmesini talep etmek gerekiyor. Mücadeleler devam etmek zorunda.
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi TCK, itirazları gözden geçirmek için ertelenmişti. Ancak beklentilerimize zıt yanlar sürüyor. Para cezası yerine hapis cezasının canlandırılması yanlış.
Avukat Fikret İlkiz Atılan adımları olumlu karşılamak gerek. Her madde için, basın bakımından hukuka uygunluk hali yaratılmalı. Yani yapılanlar yetersizdir, önemli değişiklikleri yapmak gerekir.
ÇGD Başkanı Doç. Doğan Tılıç Bunca uyarıya karşın yapılanların kozmetik kalmasını, hükümetin demokratik tepkilere kulak tıkaması olarak görüyoruz. Muğlak ifadeler temizlenmedi.
Doç. Adem Sözüer Sadece TCK'da değil, diğer bütün yasalarda da güvenlik ön plana çıkarılıyor. İfade özgürlüğünü mevcut duruma göre genişletmeye yönelik adımlar var, ama yetersiz.
TGC Başkanı Orhan Erinç 'Değişiklik olmaz' noktasından başlayıp altı maddenin değişmesi olumlu, ama yetersiz. Hapis cezası kaldırılmalı.
Haber: DEMET BİLGE ERGÜN / Arşivi
TOLGA AKINER / Arşivi

İSTANBUL/ANKARA - Basın ve ifade özgürlüğünü tehdit eden yeni Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişiklikleri yapmayan hükümete meslek örgütlerinin tepkisi artıyor. Meslek örgütleri ve hukukçular, basına yönelik tehdidin sürdüğünü belirterek, mücadeleye devam edileceğini açıkladı. Son düzenlemede atılan bazı olumlu adımlar 'iyileşme' olarak nitelendirilse de bunun yeterli olmadığının altı çizildi. Ortak görüş, gazeteciler için 'hapis' tehdidinin sürdüğü. Tepkiler şöyle:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç: Hiç değişiklik yapılmayacak noktasından ilk aşamada beş, ikinci aşamada da altı maddenin değiştirilmesi aşamasına gelinmesini 'olumlu ama yetersiz' bir yaklaşım olarak değerlendirmek gerekiyor. Yetersizliklerin başında, hapis cezasının değiştirilmemesi geliyor. Bilindiği gibi hem Basın Yasası'nda hem de radyo ve televizyonlarla ilgili yasada hapis cezası wmüstencenlikle ilgili madde hem tanım getiriyor hem de para cezası öngörüyor. Yeni TCK'da ise müstehcenliğin tanımı yok ve hapis cezası da öngörülüyor. Olumlu gelişmeler olacağı yönündeki beklentimiz sürüyor.
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi: Taleplerimizin yerine gelmediğini görüyoruz. Basın Kanunu, gazetecilerin görevleriyle ilgili bir suçtan mahkûm olmaları halinde para cezasına çarptırılmasını öngörüyor ve 'para cezaları hapse çevrilmez' diyor. Yani gazeteci para cezasını ödeyemezse de hapse girmeyecekti. Ama TCK'nın 5. maddesi, "Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları veya ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır" diyor.
Anadolu'da para cezalarını ödeyemeyecek durumda olan meslektaşlarımız hapse atılacak demektir.
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi ve eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan: Kamuoyu TCK'nın enrtelenmesini iyi yönde adım olacak diye algılamıştı. İktidar da bunu böyle açıklamıştı. Ama işin öyle olmadığı anlaşılıyor. İyilik için değil, düşündükleri başka değişiklikleri planlamak için böyle bir ertelemeye başvurmuşlar. Dağ fare doğurdu. Mücadele devam etmek zorunda. Bunlar bastırmak içindir, susturmak içindir, ama insan aklı konuşmanın da yollarını bulmaya çalışacaktır."
'Hâlâ zaman var'
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Avukat Fikret İlkiz: Herkes şöyle sanıyor: 'Gazeteciler kendileri için suç işleme özgürlüğü istiyor'. Hayır. Tam aksine, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından kaynaklanan sorunlu alanların giderilmesi için çaba gösteriliyor. Her madde için hukuka uygunluk hali yaratılmalı. Örneğin 'ortak hükümler' başlıklı maddeye eklenen 'eleştiri ya da haber verme sınırlarını aşmayan' hükmü diğer maddeler için de uygulanabilir. Yani yapılanlar yetersizdir, azdır.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Doğan Tılıç: Bunca uyarıya karşın yapılan düzenlemelerin kozmetik kalmasını ve meslek örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmamasını, hükümetin demokratik tepkilere kulak tıkaması olarak değerlendiriyorum. Tüm meslek ve sivil toplum örgütlerinin yasa nasıl çıkarsa çıksın, tepkilerini bundan böyle de ifade etmeyi sürdürmeleri, en azından demokrasi kültürünün geliştirilmesine katkı sunacaktır.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi: Bizim hükümetten birinci talebimiz, basın için cezayı artırıcı maddelerin ayıklanması. Bunların bir kısmı yeni verilen teklifle düzeltiliyor, bu olumlu, ancak hâlâ ikinci talebimiz gerçekleştirilmiş değil. O da, basın özgürlüğüyle ilgili suçlarda hapis cezası uygulanmaması. Ancak bu talebimize sıcak bakılmıyor.
'Güvenlik ön planda'
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Doç. Dr. Adem Sözüer: Türkiye'de güncel gelişmelerin bazıları güvenlik endişelerini ön plana çıkardığı için sadece TCK değil, diğer yasalarda da güvenlik ön planı çıkarılıyor. 'Milli yararlarla' ilgili 305. maddeye yabancıların dahil edilmesi buna örnek. Son düzenlemelerde ifade özgürlüğünün genişletilmesi yönünde adımlar atıldı. Ama bu adımlar da çok çekingen.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Köksal Bayraktar: Yapılan değişikliklere rağmen, basın özgürlüğü yine de kısıtlanmaktadır. Özellikle 'iftira' suçunun yasadan çıkmamış olması, basın için önümüzdeki yıllarda, ağır bir baskı aracı olarak kullanılacaktır. Bu maddeyle, her gerçeğe aykırı ya da abartılı olduğu iddia edilen haber nedeniyle iftiradan dava açılacaktır. Bu durum 1950'lilerden bu yana basın için getirilmesi çok istenen ama iktidarların bir türlü güçlerinin yetmediği 'yalan haber suçunun' kanuna eklenmesi anlamını taşıyacaktır.


    http://www.radikal.com.tr/7452857452850

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.