TCK'da 'iyi haber' ihtimali

Hükümet, yeni TCK'da ifade özgürlüğünü genişletmeyi tartışıyor. 'Temel milli yararlara karşı hareket'i suç sayan 305. maddenin iptali gündemde...
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Yeni Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) basın örgütlerinin itirazlarının bir kısmı dikkate alınıyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, bakanlık bürokratları, AKP Grup ve parti yönetimi, hukukçu milletvekilleri ile öğretim üyelerinden oluşan komisyon yürürlük tarihi 1 Haziran'a ertelenen yeni TCK, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Ceza İnfaz Kanunu'nda (CİK) yapılması planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalarında son aşamaya geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da onayının alınmasının ardından yasa tekliflerinin yarın ya da salı günü TBMM'ye sunulması bekleniyor.
İtirazlar dikkate alınıyor
Söz konusu üç yasada yaklaşık 60 maddede değişiklik öngören teklifler ile basın ve meslek örgütleri tarafından dile getirilen bazı itirazların da dikkate alındığı belirdildi. Ancak bazı maddelerle ilgili AKP içindeki tartışma sürüyor. Yapılması planlanan değişikliklerden bazıları şöyle:

 • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile yeni TCK'ya konan ve şu anda da yürürlükte olan 'İmar kirliliğine neden olma' başlıklı 184. maddesine 'söz konusu cezaların geçmişe yürümeyeceğine' ilişkin bir hüküm ekleniyor. Böylece, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan, yaptıran, bu tür yerlere elektrik, su, telefon gibi altyapı hizmeti götüren kişiler için öngörülen hapis cezalarının bundan sonra yapılacak olan kaçak yapılar için geçerli olacağı hüküm altına alınmış olacak.
 • TCK'nın 'Ortak hüküm' başlıklı 218. maddesinde basın örgütlerinin itirazları doğrultusunda iyileştirmeler yapılıyor. "Suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" şeklindeki madde metninde yer alan 'yarı oranında' ibaresi, 'yarı oranına kadar' şeklinde değiştiriliyor. Madde metnine, "Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri sınırında kalan düşünce açıklamaları suç olmaz" fıkrası ekleniyor.
  Abdullah Öcalan rötuşu
 • TCK'nın "Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır" şeklindeki 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' başlıklı 288. madde de değiştiriliyor. AKP yönetiminde basın örgütlerinin 'Bundan böyle yolsuzluk haberleri yazılamaz' gerekçesiyle itiraz ettikleri bu maddeyi TCK'dan tamamen çıkarma görüşü ağırlık kazandı.
 • 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' başlıklı 302. madde ise AKP içinde Abdullah Öcalan endişesi yarattı. Bazı hukukçuların söz konusu maddede yer alan 'elverişli' ibaresinin Abdullah Öcalan'a yeniden yargılanma başvurusu için zemin hazırlıyacağı görüşünü öne sürmeleri üzerine parti yönetimi bu ibarenin madde metninden çıkarılması görüşünde birleşti.
  'Milli yarar' tartışması
 • AKP yönetiminin tartıştığı bir başka madde ise 'Temel milli yararlara karşı hareket' başlıklı 305. madde oldu. Maddeye göre; temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa, 3-10 yıl arasında hapis ve toplam 10 bin güne kadar para cezası verilecek. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi veya kişiler hakkında da aynı cezaya hükmolunacak.
  Fiilin savaş sırasında işlenmiş ya da yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Maddede 'temel milli yarar' ise, 'bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyet'in Anayasa'da belirtilen temel nitelikleri' şeklinde tanımlandı. AKP, gerekçesinde 'Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesi' veya '1. Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin soykırıma uğradığının' basın-yoluyla dile getirilmesinin suç olacağı açıkça yazılı olan bu maddenin TCK'dan tamamen çıkarılmasını tartışıyor. Bazı AKP'liler söz konusu maddenin 'olağanüstü dönemlerde' kötüye kullanılmasından endişeli.


  • http://www.radikal.com.tr/8476168476160

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.