TDK'dan yeni 'Çingene' tanımı

Günün gereklerine uygun bir 'Çingene' tanımı yapmayı kararlaştıran TDK, Çingeneleri küçük düşürücü ifadeleri, sözlüklerinden çıkarıyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), yayımladığı sözlüklerde yer alan çingeneleri küçük düşürücü ifadeleri, yeni baskılardan çıkarma ve günümüz Çingenelerinin hayat tarzlarına, kültürlerine ve insanlık onuruna uygun yeni bir tanım yapma kararı aldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, kararın alınmasında, 'insan haklarının ve insanlık onurunun toplumun bütün kesimlerini kapsaması gerektiği' görüşünün etkili olduğu belirtildi. İnsan haklarının, ulusal hukukun en önemli dayanağı olduğunun altı çizilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Anayasamızın başlangıç bölümünde 'Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirmek hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu' belirtilmektedir.
Anayasamızın değiştirilemez maddelerinden birisi olan ve devletimizin temel niteliklerini belirleyen 2. maddesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğunu vurgulamaktadır."
TDK, halen kullanılmakta olan 'Türkçe Sözlük' ve 'Okul Sözlüğü'nün son baskılarındaki bu ifadelerin düzeltilmesi için ilgili resmi ve özel kuruluşlara bir yazı da gönderdi.