Tebligatlarda e-posta dönemi başlıyor

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, tebligatlarda da esas alınacak. Bu sistemde kaydedilmiş adres kişinin bilinen en son adresi olarak kabul edilecek ve tebligatlar buraya yapılacak. Tebligatlarda ayrıca elektronik posta dönemi de başlayacak.
YURDAGÜL ŞİMŞEK
ANKARA - Seçmen kütükleri tartışmasının temel dayanağı olan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, tebligatlarda da esas alınacak. Bu sistemde kaydedilmiş adres kişinin bilinen en son adresi olarak kabul edilecek ve tebligatlar buraya yapılacak. Tebligatlarda ayrıca elektronik posta dönemi de başlayacak.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebligat Yasa Tasarısı Başbakanlığa gönderildi. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldükten sonra Meclis’e sevk edilmesi beklenen tasarıyla getirilen yasal düzenlemelerden bazıları şöyle:

Elektronik posta: Tebligatta ilk kez elektronik posta uygulamasına geçilecek. Tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik posta yoluyla tebligat yapılacak. Sermaye şirketlerine elektronik posta yoluyla tebligat yapılması zorunlu hale gelecek. Elektronik posta yoluyla tebligat, muhatabın posta kutusuna ulaştığı tarihi izleyen üçüncü günün sonunda yapılmış sayılacak. İlanen tebligatlar gazete yanında, ayrıca elektronik ortamda da yapılabilecek.
Adrese dayalı kayıt sistemi: Tebligatlarda, adrese dayalı kayıt sistemi esas alınacak. Bilinen son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilecek ve tebligat buraya yapılacak. Bunun dışında başkaca bir adres araştırılmayacak.
Komşuya haber bırakmak yok: Tebliğin, ‘adres kayıt sistemi’ndeki adrese çıkartıldığı açıkça belirtilecek. Muhatabın adres kayıt sistemindeki adresinde oturmamış olduğu veya sürekli olarak ayrıldığı tespit edildiğinde, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim ederek, ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracak. Bu tarih tebliğ tarihi sayılacak. Bu durumda komşu, kapıcı ya da yöneticiye haber verme zorunluğu bulunmayacak.
Bulunamazsa eski adrese: Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yeni adresi de tespit edilemediği taktirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılacak ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılacak.
Celse esnasında tebligat: Mahkeme, savcılık kalemlerinde ve icra dairelerinde yapılan tebligat da yasal güvenceye alınıyor. Bundan sonra kalemde taraflara, müdahile ve vekillere imza karşılığında yapılan tevdi, tebliğ olarak kabul edilecek.
Yurtdışına tebligat: Mevcut düzenlemeyle, yurtdışına tebligatlar Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılıyordu. Tasarı yasalaşınca yargı organlarınca çıkarılacak tebligatlarda, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğuna gönderilebilecek. Bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren 30 gün sonra tebligat yapılmış sayılacak.