Tecrit politikası var ve sağlığı bozuyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) uzman doktorlar ve bir mimardan oluşan heyetle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı'na sundu.

İSTANBUL/ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) uzman doktorlar ve bir mimardan oluşan heyetle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı'na sundu. Raporda, tecrit politikasının fiziksel ve ruhsal bütünlüğü bozduğuna dikkat çekilirken, "İzolasyonu ortadan kaldıracak düzenlemelerin acilen yapılması" istendi. TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, "Mahkûmların tamamında izolasyon sonucu oluşan ruhsal ve fiziksel belirtiler gözlemledik" diye anlattı.
Gürsoy başkanlığındaki beş kişilik TTB heyetinin 28 Aralık 2006'da, 374 kişinin tutulduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor açıklandı. İncelemenin bakanlık izniyle ve tüm kolaylıklar sağlanarak gerçekleştirildiğine vurgu yapılan raporda, mahkûmların büyük çoğunluğunun ortak alanlardan yeterince yararlanamadığına dikkat çekildi. Raporda, "Kapalı spor salonu, kütüphane ya da diğer tüm sosyal alanların tretmana (eğitim faaliyetleri) tabi olduğu, buna tabi olmayan hiçbir sosyalleşme ortamı bırakılmadığı, buna uyan tutuklu ve hükümlülerin dahi, fiilen bu hakkı çok sınırlı olarak kullanabildiği saptandı. Görüşülen hemen tüm tutuklu ve hükümlülerde, uzun süren sınırlı insani temastan kaynaklanan çeşitli fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar gözlendi" denildi. Raporda şu öneriler yer aldı:
'Acil çözüm zemini oluşturulmalı'

  • Mahkûmların tretmana tabi olmaksızın ortak alanlarda makul sayıda başka insanlarla birlikte, günün makul bir süresini geçirmesi sağlanmalı.
  • Cezaevi İzleme Kurulu'nda en yakın ilin Baro ve Tabip Odası temsilcileri de yer almalı.
  • F tipi cezaevleriyle ilgili olarak, acilen, sivil örgütleri ve siyasi iradeyi de kapsayacak bir tartışma ve çözüm üretme zemini oluşturulmalı.
    Heyetin başkanı Gençay Gürsoy, avukat Behiç Aşçı'nın ölüm orucunda kritik bir aşamaya girdiğini anımsatarak "Bakanlığın çözüm için hızlı adım atacağını ummak istiyoruz" diye konuştu.