'Tehlikeye' çekidüzen

Telekomünikasyon Kurumu'nca hazırlanan elektromanyetik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA - Telekomünikasyon Kurumu'nca hazırlanan elektromanyetik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre radyo ve TV vericileri gibi sabit telekomünikasyon cihazları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diğer cihazlar ise Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınacak izin doğrultusunda belirli sayı ve yerde kurulabilecek. Cihazlar, güvenlik mesafesinde
kurulacak ve kuruluş yerleri yetkisiz kişilerin kolayca erişebilecekleri balkon ve teras gibi yerlerin dışında seçilecek. Okul öncesi ve temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde güvenlik mesafesinin bahçe sınırları dikkate alınarak hesaplanmasını öngören yönetmelik, sınır değerleri belirliyor. Yönetmelik, meskûn mahal içinde montajların yapılmasında da asgari okul bölgelerindeki güvenlik mesafesinin dikkate alınmasını hükme bağlıyor.
Ölçümlere sıkı denetim
Bina yüzeylerine kurulacak antenlerin arka yüzlerine gelen duvara en az anten boyutlarında yansıtıcı levhalar monte edilecek ve montaj yüksek bir yere veya bir bina üzerine yapıldığında yakın çevredeki bir paratoner tesisinin kapsama alanında olması şartı aranacak. Yüksek yerlerde sivil havacılık kurallarına göre gerekli
ışıklandırma ve tedbir alınacak.
İşletmeye alınacak cihazların ölçümlerinde sonuçlar 30 gün içinde Telekomünikasyon Kurumu'na gönderilecek. Aksi halde cihaz ruhsat ücretinin 50 katı ceza uygulanacak.
İşletmecilere güvenlik sertifikası
Yönetmelik, işletmecilere güvenlik sertifikası da verilmesini düzenlerken, ölçümde kullanılacak cihazları ve teknik özelliklerini belirledi. Ölçümleri, Telekomünikasyon Kurumu'nun yetki verdiği kuruluş ya da üniversiteler yapabilecek. Limitler aşılırsa ruhsat ücretinin 50 katı para cezası uygulanacak. Uygunsuzluğun devamı halinde belirlenen değerlere uygun hale getirilene kadar cihazların faaliyeti kurum ya da mülki amirlerce durdurulacak.
Yer istasyonlarına ilişkin ölçüm yöntemlerinde de istasyon çalışırken ölçüm yapılacak ve en az üç değişik noktadan 6 dakikalık ortalamalar üzerinden değer tespit edilecek.