'Tek tip elbise'de geri adım atıldı

Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkındaki Kanun (CİK) tasarısından kamuoyunun tepkisini çeken 'tek tip' elbise uygulamasına ait düzenleme çıkarıldı. Geçen ekimde Meclis'e sunulan ancak daha sonra yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ve...
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkındaki Kanun (CİK) tasarısından kamuoyunun tepkisini çeken 'tek tip' elbise uygulamasına ait düzenleme çıkarıldı. Geçen ekimde Meclis'e sunulan ancak daha sonra yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) doğrultusunda değişiklikler yapılması için geri çekilen CİK tasarısı önceki gece Meclis'e yeniden sevk edildi. 17 Aralık AB zirvesi öncesi yasalaştırılması planlanan tasarı, pazartesi günü Adalet Komisyonu'na gelecek. Meclis'e ilk gönderilen tasarıya göre bazı değişiklikler içeren düzenlemeler şöyle:
Takdir yok: Cezaların infazında insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulmayacak.
'Tek tip'te geri adım: Kamuoyunda tepki gören 'tek tip elbise' uygulamasına ilişkin maddeden vazgeçildi.
Hücre cezası kaldırıldı: Hücre cezası, yeni TCK ile uyumlu hale getirilerek kaldırıldı.
F tipinin kapsamı: Bir veya üç kişilik hücrelerin bulunacağı cezaevleri Avrupa'da olduğu gibi 'yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları' olarak tanımlandı. Bu cezaevlerinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile örgüt suçlularının yanı sıra, kasten öldürme, uyuşturucu imal ve ticareti ile devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlardan mahkûm olanlar kalacak.
Gençlik ve psikiyatri cezaevleri: Gençlik cezaevlerinde 18'ini bitirmiş, 21'ini doldurmamış hükümlüler bulunacak. Psikiyatri cezaevleri kurulacak.
Çalışma: Hükümlünün çalıştırılması uygulaması yumuşatıldı. Çalıştırılmaya 'ruhsal ve bedensel uygunluk muayenesi' zorunluluğu getirildi.
Parayı ödemeyene hapis: TCK dışındaki para cezalarını ödemeyenler hapisle cezalandırılacak. Bir gün, 100 YTL hesabıyla hapise çevrilecek.
Öcalan maddesi: Tasarıya eklenen geçici maddeyle, Abdullah Öcalan'ın şartlı salıvermeden yararlanmaması hükme bağlandı. Devlet aleyhine işlenen suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ölüm cezasından dönüştürülerek veya doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde şartlı salıverilme yok.
Şartlı salıverme: Şartlı salıverme süresi ağırlaştırılmış müebbette 36, müebbette 30 yıla çıkarıldı. Diğer cezalar için ise oran 3/2'ye çıkarıldı.