Tekir Yaylası'ndaki yazlıklar artık yasal

AKP'nin TBMM tatile girmeden önce yaptığı son icraatlardan biri de, mera ve yaylalardaki kaçak yapılara af getirmek oldu. Yaz sıcağından bunalan Çukurovalıların kendini attığı Tekir Yaylası'ndaki 17 bin 800 ev yasal hale geldi.

ANKARA - AKP'nin TBMM tatile girmeden önce yaptığı son icraatlardan biri de, mera ve yaylalardaki kaçak yapılara af getirmek oldu. Yaz sıcağından bunalan Çukurovalıların kendini attığı Tekir Yaylası'ndaki 17 bin 800 ev yasal hale geldi.
AKP milletvekillerinin Bursa'da mera arazisi üzerinde kurulu bir kooperatifi kurtarmak için hazırladıkları teklif, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Yasayla, Bursa'daki kooperatifin yanı sıra Adana ve Mersin'deki zenginlerin gözdesi Tekir Yaylası'nda bulunan 17 bin 800 evin, Hazine'ye küçük bir bedel ödeyip kurtulmasının yolu açıldı. Yasaya göre yaylak ve kışlaklara inşa edilen yapıların arazileri için Hazine'ye düşük bir bedel ödenecek ve bu yapılar yasallık kazanacak.
1 Ocak 2003'ten önce yerleşim yeri olarak işgal edilen, mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılamayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek, Hazine adına tescilleri yapılacak. Hazine adına tescil edilmesi gerekirken, gerçek veya tüzel kişiler adına tescil edilen taşınmazlar hakkında Hazinece açılan davalardan, emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce ödenmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu nitelikteki taşınmazların tapuları da, istenilirse sahiplerine devredilecek.