Tekrar yargılama: 'Kalemli çete' yine AİHM'de

Meclis'te pankart açınca 96 yıl alan 'kalemli çete'nin yeniden yargılanma talebi reddedildi. Grup tekrar AİHM yolunda.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - TBMM'de paralı eğitimi protesto pankartı açtıkları için toplam 96 yıla mahkûm edilen 'kalemli çete' sanığı gençlerin yeniden yargılanma talebi ikinci kez oybirliğiyle reddedildi. AİHM'de açtıkları davayı kazanmalarına rağmen talepleri reddedilen gençler yeniden AİHM'ye başvuracak. Yargı, böylece asıl olarak Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasına engel olmak için yapılan, ancak 90 kadar kişiyi kapsam dışı bırakan düzenlemeyi de onaylamış oldu.
İşte, Türkiye'nin AİHM kararlarını yerine getirme konusundaki duraksamalarının tipik örneği olan davanın seyri:
'Adil yargılama yok': 1996'da paralı eğitimi protesto için Meclis'te pankart açan ve toplam 96 yıl hapse mahkûm olan 'kalemli çete' hükümlüsü gençler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu. AİHM sanıkların adil yargılanmadığına hükmetmiş, gençler de yeniden yargılanmak için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Gençler 2001 yılında tahliye edilmişti.
Öcalan için: Ancak mahkeme, esasen Öcalan'a yeniden yargı yolunu kapatmak için Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'na (CMUK) eklenen 327/6. maddesine dayanarak talebi reddetmişti. Bu maddeyle, 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihte AİHM'nin kesinleşmiş kararları ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra AİHM'ye başvurular üzerine verilen kararlar dışında kalan davalar', yeniden yargılama kapsamı dışında tutulmuştu. Böylece, AİHM'den lehe karar alsalar da, bu kişilerin yeniden yargılama hakkını kullanamayacağı öngörülmüştü. Düzenleme yalnız Öcalan değil, aynı durumdaki 90 kişiyi bu haktan mahrum etmişti. Mahkeme, avukatların söz konusu maddenin 'eşitliğe aykırıdır' gerekçesine dayalı Anayasa'ya aykırılık iddiasını da yerinde bulmamıştı.
İtiraza da ret: Avukat Cem Erkat, Ankara Ağır Ceza'nın kararına, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz etmişti. Ancak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de gençlerin yeniden yargılama talebini reddeden Ankara mahkemesinin kararını, üstelik oybirliğiyle onayladı. Kararda, CMUK'un Anayasa'ya aykırılığı konusuna girilmeye bile gerek görülmedi.
90 kişi etkilenecek
Aleyhe emsal: Böylece, AİHM'nin lehine karar verdiği onlarca kişinin, yeniden yargılanma gibi çok temel bir hakkın kullanımını engelleyen CMUK maddesi de delinmemiş oldu. İtiraz üzerine verildiği için kesin olan karar, bu içeriğiyle Abdullah Öcalan dahil 90 kişiye yeniden yargılanma yolunu kapatmış oldu.
AİHM'ye şikâyet: Karar nedeniyle Türkiye bir kez daha AİHM'lik olacak. Çünkü, gençlerin avukatı Cem Erkat ve Ender Büyükçulha, itirazın reddi halinde konuyu AİHM'ye taşıyacaklarını açıklamış, "AİHM'nin 'adil yargılama yapılmamıştır' kararına rağmen müvekkillerimizin yeniden yargılanmaması büyük hak ihlalidir. Çünkü AİHM'nin tespit ettiği ihlal gerekçeleri ortadan kaldırılmamıştır" demişti.


    http://www.radikal.com.tr/7592087592080

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.