TEKZİP

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve yargılandığım bir dava nedeniyle özellikle son günlerde aleyhime resimlerim de konulmak suretiyle çok ağır, maksatlı ve gerçeklere uygun olmayan yayın yapılmaktadır.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve yargılandığım bir dava nedeniyle özellikle son günlerde aleyhime resimlerim de konulmak suretiyle çok ağır, maksatlı ve gerçeklere uygun olmayan yayın yapılmaktadır. Öncelikle devam eden bir dava nedeniyle mahkemeyi etki altında bırakmak yönünde haber niteliği taşımayan bu yayınlar, Anayasa ile güvence altına alınan kişilik haklarıma ağır saldırı niteliğindedir. Yine Anayasa'nın emredici kuralı gereği devam eden bir dava nedeniyle o dava hakkında ve o davada yargılanan kişi aleyhine yayın yapılması da hukuki ve yasal değildir. Kaldı ki haberinizde belirttiğiniz gibi bugüne kadar hiçbir şekilde mahkemelerden kaçmadığım gibi aleyhime verilmiş herhangi bir yakalama ve tutuklama kararı da yoktur. Yargılamam devam etmekte olup, avukatımın davadaki vekalet görevinden çekilmesi nedeniyle bu çekilme kararının tarafıma tebligat yapılması süreci işlemektedir. Bu da yasal ve yargılamaya uygun bir prosedürdür. Aynı şekilde mahkemelerce ve diğer resmi organlarca aranmam da söz konusu değildir. Bu nedenle gazetenizde şahsımı hedef gösterir bir şekilde mahkemeden kaçtığım, gizlendiğim ve mahkemeye gelmediğim şeklindeki yayınlarınız adil ve hukuka uygun yargılanma hakkımı ortadan kaldırır niteliktedir. Hukukun en temel kuralı 'hüküm kesinleşinceye kadar kişi suçsuz ve masumdur.' Aleyhime kesinleşmiş bir hüküm ve yargı kararı yoktur. Sadece devam eden bir dava vardır. Adalete ve hukuka olan güvencim tamdır.
İBRAHİM DEDEOĞLU