Tekzip


"Nadir Turgay Canver rüşvet fiiline aracılık etmek suçundan yargılandığı Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2004/2 MD. 2006/5 K. sayılı dosyasından BERAAT ETMİŞTİR."