Tele-tacizciye duyurulur!

Cebinde 24 milyon lirası olan gönül rahatlığıyla 'tele-taciz' suçunu işleyebilir.

ANKARA - Cebinde 24 milyon lirası olan gönül rahatlığıyla 'tele-taciz' suçunu işleyebilir.
Çünkü birisini cep telefonuyla rahatsız ettiğiniz kanıtlansa bile, bu parayı ödediğinizde hakkınızda dava açılmayacak. Paranız yoksa altı gün hapis yatacaksınız.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı ilginç tebligat şöyle:
"Sanık: A.S. ... Motel Restaurant/ Didim. Suçu: Telefonla rahatsız etme (TCK.547) Suç tarihi: Aralık 2000. Suç tarihinde belirtilen yasa hükmüne aykırı davrandığınız (yakınıcı İ.K'yı cep telefonuyla rahatsız ettiğiniz) anlaşılmıştır.
Eyleminiz Resmi Gazete ilan giderleri ayrık olmak üzere 22 milyon 815 bin T.L hafif para cezasıyla 800 bin lira posta masrafı olmak
üzere en az 23 milyon 615 bin TL para cezasını gerektirmektedir.
Bu miktarı tebliğinden itibaren 10 gün içindeödediğiniz takdirde hakkınızda kamu davası açılmayacağı, aksi durumda kamu davası açılarak, mahkemece suçunuz sabit görüldüğü takdirde cezanın yarı oranında
artırılarak hükmolunacağı tebliğ olunur." Telefon dahil herhangi yolla birisini rahatsız etmek suçunu düzenleyen TCK 547. maddesi sanıkların on beş güne kadar hafif hapse ve hafif para cezasına çarptırılmasına hükmediyor. Buna göre, para cezası ödemeye yanaşmayan cep tacizcilerine en çok 15 gün hafif hapis verilebiliyor. Ancak İnfaz Yasası gereği altı gün yatılıyor.