Telekom Meclis Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Telekom'un özelleştirilmesini öngören tasarının görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Telekom'un özelleştirilmesini öngören tasarının görüşmelerine başlandı. İktidar partilerinin, Danışma Kurulu'nda üzerinde
uzlaşma sağlanamayan Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin tasarının komisyonda kabul edilmesinin ardından 48 saat geçmeden görüşülmesi önerileri Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Önerinin aleyhinde söz alan FP Grup Başkanvekili Avni Doğan, iktidarın üç günde üç değişiklik yaparak, gündemi 'Yaz-boz tahtası'na çevirdiğini söyledi. Özelleştirmeye karşı olmadıklarını bildiren Doğan, "Özelleştirmenin Türkiye'den mal kaçırır gibi yapılmasına karşıyız" dedi. FP Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek de Genel Kurul'da yaptığı gündemdışı konuşmada, 15 milyar dolar uğruna ülkenin bütün milli değerlerinden vazgeçildiğini söyledi. "Borç almaya alışanlar buyruk almaya da alışırlar"
diyen Çiçek, Batılılaşma uğruna Türkiye'nin "Mandalaştırıldığını, köleleştirildiğini" savundu. TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu da bir köşe
yazarının bugünkü yazısında yeralan 'Manda' nitelendirmesine tepki göstererek, "Yabancıları savunur, tarzdaki ifadeyi protesto ediyoruz" dedi. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 80 yıl önce mandacılığı reddederek bugünkü gücüne sahip olduğunu kaydeden Sökmenoğlu, Türkiye'de hesap soracak ve hesap verecek tek makamın Meclis olduğunu belirtti.