Telekulak Komisyonu: MİT'i Başbakanlık Teftiş Kurulu denetlesin

Telekulak Komisyonu: MİT'i Başbakanlık Teftiş Kurulu denetlesin
Telekulak Komisyonu: MİT'i Başbakanlık Teftiş Kurulu denetlesin
TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, komisyon üyesi milletvekillerine raporda yer almasını önerdiği maddeleri gönderdi.Öneriler arasında Polis ve Jandarma istihbaratının dinleme taleplerinin mülki idare amiri tarafından mahkemeden talep etmeleri de var, Emniyet ve Jandarma istihbaratınının İçişleri Bakanlığı; MİT'in de Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından denetlenmesi de.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi


ANKARA - Yasa dışı dinlemeleri araştırmak amacıyla kurulan ‘Telekulak’ Komisyonu birbirinden çarpıcı önerilerde bulundu. Öneriler arasında Polis ve Jandarma istihbaratının dinleme taleplerinin mülki idare amiri tarafından mahkemeden talep etmeleri de var, Emniyet ve Jandarma istihbaratınının İçişleri Bakanlığı; MİT’in de Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından denetlenmesi de.

TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, komisyon üyesi milletvekillerine raporda yer almasını önerdiği maddeleri gönderdi. Komisyon’un önerilerinden bazıları şunlar:

DİNLEME CİHAZI İÇİN RUHSAT ALANSIN

* Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı bir an önce yasalaşsın,
* Dedektiflik kurumu TBMM gündemine yeniden taşınarak yasal bir altyapıya ve standartlara kavuşturulsun. Dedeklifliğin mesleki standartları belirlensin,
* İzleme ve dinleme cihazlarının üretimi, ithali, bulundurulması, sevki ile ilgili olarak ilgili Bakanlıklar bu cihazların beyan edilen amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bir denetim mekanizması hayata geçirsin. Yada duruma göre diğer bazı tedbirlerin yanında “ruhsat” alma şartı getirilsin.

MUHSİN YAZICIOĞLU ÖRNEK OLDU

* Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma ile iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması konuları ile ilgili özel yetkili hakimlikler kurulsun.
* Ceza Muhakemesi Kanunu’na kaybolan, öldüğünden şüphe edilen ya da bir suç neticesinde özgürlüğünden mahrum bırakıldığı değerlendirilen kişilerin sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceğine dair hüküm konulsun. Öneri, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile sonuçlanan ‘kaza’ sırasında yaşananlar örnek alınarak yazıldı.
* Özel hayatın gizliliği ile ilgili cezalar artırılsın, yada ertelemenin geri bırakılması gibi uygulamalardan vaz geçilsin,

İLHAN CİHANER ÖNERİSİ

* Yasal düzenlemeler yapılarak tesadüfen delil elde edildiğinde derhal cumhuriyet savcılığına bildirme ve delilin bizzat Cumhuriyet Savcılığınca muhafaza altına alınması yükümlülüğü getirilsin. CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Başbakan Erdoğan , bakanlar ve adamları dinlettiğini ancak bunun “tesadüfi delil” kapsamında olduğunu söylemişti.
* Özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek bilgilerin, adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarında yer alması kısıtlansın,
* Dinlenen kişiye daha sonra bilgi vermek yasal zorunluluk olsun,
* İnternet üzerinden yapılan denetlemeler için yasal düzenleme yapılsın,
* CMK’daki katalog suçlar yeniden değerlendirilsin,
* Elde edilen delilin başka bir soruşturmada paylaşılması için yasal düzenleme yapılsın, 

DİNLEMLER ŞEFFAF OLSUN

* Telekomünikasyon yoluyla yapılan dinlemelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilsin.
* Dinlenen kişinin beraat etmesi veya mahkumiyeti durumunda elde edilen kayıtların nasıl imha edileceği ile ilgili geniş bir yasal düzenleme yapılsın,
* Dinleme talep eden kişilerden dinleyen personele kadar görev alan personele periyodik eğitim verilsin,
* Siber Güvenlik Uygulama Eylem Planı hazırlansın. Ayrıca devlete ait veriler tek bir veri merkezinde toplansın,
* Ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması için çalışmalar hızlandırılsın,
* Önleme amaçlı dinlemeler Terörle Mücadele Kanunun 10’ncu maddesinde yazılı suçlarla sınırlı kalsın,

BTK, MİT’İ DENETLESİN 


* Telekomünikasyon İletişim Başkanında görev yapan MİT, Emniyet ve Jandarma temsilcileri Telekomünikasyon İletişim Başkanına bağlı olarak çalışsın,
* Polis ve Jandarma istihbaratının önleme amaçlı dinleme talepleri mülki idare amiri tarafından mahkemeden talep edilsin,
* Emniyet ve Jandarma istihbaratını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, MİT’i de Başbakanlık Teftiş Kurulu denetlesin.