Tepkiler sürüyor

Akademi ayakta

Akademik dünyadan hükümete tepkiler dün de dinmedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Aras, rektörlere yolladığı yazıda, tasarıya karşı Anıtkabir'de buluşarak yürüyüş çağrısı yaptı. Bazı sendikalarla Türkiye İmam Hatipliler Vakfı iktidarı destekledi.

ANKARA - Hükümetin YÖK Yasası'nda yapılmasını istediği değişikliğe akademik çevrelerden ve TBMM dışı siyasi partilerden gelen tepkiler artarak sürüyor.
Ankara Üniversitesi Rektörü Nusret Aras, üniversite rektörlerine gönderdiği yazıda, hükümetin üniversitelere 'dar kalıplı ve antidemokratik, çağdışı, hiçbir özerklik ilkesini kapsamayan' yasa tasarısına karşı yürüyüş çağrısı yaptı. 14 Mayıs 2004 Cuma günü saat 16.45'te Anıtkabir'de buluşarak sessiz protesto yürüyüşü yapılmasına gerek olduğunu savunan Aras, en azından rektör, senato üyesi ve dekanlar düzeyinde yapılacak katılımın çok anlamlı olacağını belirtti. Diğer rektörlerin tepkileri ise şöyle oldu:
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Kemal Alemdaroğlu: Üniversiteye giriş sistemini değiştirmek ve imam-hatip mezunlarının rahatça girmesini sağlamak, bir süre sonra üniversitede çağdaş laik uygulamaları sonlandırmayı hedefleyen bir gidiştir. Ama sokaklarda gösteri yaparcasına herhangi bir eyleme bugün için gerek yok.
Başkent Üniversitesi: Öğretmen ve imam-hatip liseleri tasarının dışında tutulmalı ve ülke gerçeği göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli. İki basamaklı sınavın yararları bugün de geçerliliğini koruyor. Lisans programlarına yerleştirmede adayların sınav puanlarının esas alınması ve hiçbir okul ve alan ayrımı yapılmaması gerekir.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Senatosu: Hükümet milleti kutuplaştırıyor. Meslek lisesi mezunları, üniversiteye giremese de kendi işini yapabilir ve bu nedenle normal liselerden üstün.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Emin Alıcı: Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik en ufak tehdide karşı her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Tasarı çekilmeli.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Yalçın Kekeç: İsmimizin başında 'imam' olsaydı sorunlarımız halledilirdi.
Mersin Üniversitesi Rektörü Uğur Oral: Meslek liseliler sınavsız olarak kendi alanlarında iki yıllık yüksekokullara geçiş yapabiliyor. Yüzde 10'luk baraja girerse dört yıllık bölüme geçebiliyor. Düz lise mezunlarının böyle bir şansı var mı?
(Radikal, dha)