Teröre karşı demokrasi

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) önceki gün düzenlediği, 10 İslam ülkesinden 20 aydının katıldığı 'Global terörizme sivil cevap' adlı etkinliğin sonuçları, dün bir basın toplantısıyla açıklandı.

İSTANBUL - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) önceki gün düzenlediği, 10 İslam ülkesinden 20 aydının katıldığı 'Global terörizme sivil cevap' adlı etkinliğin sonuçları, dün bir basın toplantısıyla açıklandı. TESEV Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası Programı Koordinatörü Ruşen Çakır, global terörün artık sadece Batı'yı ilgilendirmediğini, İslam dünyasının da terörle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.
Batı ve Doğu bir arada
Çakır, konuşmalardan sonra sonuç bildirgesini okudu. Bildirgede, tarihsel ve toplumsal mağduriyetlerin, terörizmin haklılaştırılmasında kullanılamayacağı, bu ilkenin teröre maruz kalmış bütün toplumlar için geçerli olduğu kaydedilerek şu görüşlere yer verildi:
"Ne bütün olumlu şeyler Batı'ya aittir, ne Doğu veya İslam dini, doğaları gereği şiddete zemin hazırlar. Ya da ne Batı'nın adaletsizliği, hegemonyası, ne de İslam dini global terörü açıklamak için tek başına yeterlidir. Terörle mücadele, asla demokrasi ve insan haklarından vazgeçmenin mazereti olarak kullanılmamalı. Tam tersine terörizme zemin hazırlayan engelleri kaldırmak için demokrasi öncelikli olmalı.
Halkların kendi kaderini tayin hakkı
Batı, global terörizmle mücadeleyi sadece bir asayiş sorununa indirgememeli, uluslararası hukukun saygınlığını ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkını zedeleyecek bir biçimde güç kullanımına başvurmamalı; İslamiyeti, terörü besleyen bir din olarak görmekten vazgeçmeli ve sırf İslamcı olmadıkları ya da Batı yanlısı oldukları için otoriter rejimlere verdiği desteği, demokratik ve sivil unsurlara aktarmalı."