Terörle savaş, 'iş'e yarayacak

Terörle mücadelede hafif derecede yaralananlar ile üstün başarı gösterenler KPSS'ye girmeden kamu kurumlarında işe yerleştirilecek

ANKARA- Kamu kurum ve kuruluşlarına  işçi alımı esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, terörle mücadele edip takdir alanlar ile afetzedeler işe öncelikli olarak ve KPSS ’siz girebilecek.  ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Eylül tarihinden itibaren getirilen bazı düzenlemeler şöyle:
KPSS aranmayacaklar: Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Türkiye İş Kurumu tarafından öncelik hakkı tanınacaklar belirlendi. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erle, tabii afetlerden zarar gören afetzedeler de öncelikliler arasında yer aldı. Öncelik hakkına sahip olanlarda Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girme zorunluluğu aranmayacak.
Alımlar il düzeyinde: Kamu kurumları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verecek. Ancak, sürekli istihdam edilecek müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerleri ile mühendis, aktüer ve hukuk müşaviri talepleri, ulusal düzeyde de verilebilecek. 
Özel şartlar: İşçi talep eden kamu kurum ve kuruluşu işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirleyebilecek. Bu şartlar belirlenirken; cinsiyet ayrımına yer verilmemesine, işin niteliği gerektirmediği sürece, özürlü olmama şartının aranmaması, özürlülük oranına üst sınır getirilmemesine dikkat edilecek.
İnternette ilan: İşçi talepleri Türkiye İş Kurumu internet sayfasında ilan edilecek. Söz konusu talepler Türkiye İş Kurumu tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilecek. 
KPSS ve noterde kura: Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla belirlenecek. İlköğretim düzeyindeki işler ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinde çalışacaklar için ise noter huzurunda kura çekilecek.
Özürlüye pozitif ayrımcılık: KPSS’de başarılı olmak veya öncelikli gönderme hakkına sahip olmak, işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecek. Ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek. Bu kapsamdaki özürlülerin başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterli olacak, bunlar için herhangi bir puan barajı aranmayacak.
Sınav koşulları: Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleyecek. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve  becerilere ilişkin konulardan yapılacak. (Radikal)


    ETİKETLER:

    KPSS