Terörün finansı yakınlarda mı?

Maliye Bakanı Unakıtan, Kaide destekçisi El Kadı'yla bağlantılı şirketlere dair soruları yanıtladı: "İstanbul'da iki şirket için vergi inceleme raporu hazırlandı. MASAK raporu da savcılığa yollandı." Bakan, firma adı vermedi.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - CHP'nin Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelttiği, 'Kaide destekçisi' olduğu açıklanan Yasin El Kadı'yla bağlantılı kişi ve şirketler konusundaki sorularına 45 günlük uzatmadan sonra yanıt geldi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, terörün finansmanıyla ilgili haklarında malvarlıklarının dondurulması kararı alınan kişilerle bağlantılı olduğu düşünülen İstanbul merkezli iki şirket hakkında vergi inceleme raporları hazırlandığını, karaparayı incelemekle görevli Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan inceleme, araştırma raporunun da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'na gönderildiğini açıkladı.
BM Güvenlik Konseyi ABD'deki 11 Eylül terör saldırısından sonra terörün finansman kaynaklarının kesilmesi için çeşitli ülkelere gönderdiği listelerde adı bulunan kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasını istemişti. Bakanlar Kurulu da bunun üzerine Yasin El Kadı'nın da aralarında bulunduğu 131 kişi ve şirketle ilgili malvarlıklarının dondurulması kararı almıştı. Bu listelere birçok kez ekleme yapıldı ve liste 18 Şubat 2004'te yeni bir Bakanlar Kurulu kararıyla güncellendi. Ancak, güncellenen liste yayımlanmadı.
Cevapta isimler yok
CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, terörü finanse ettiği gerekçesiyle malvarlıkları dondurulan kişi ve şirketlerle ilgili olarak 16 Mart 2005'te Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik yazılı bir soru önergesi verdi. Önergeye yanıt 9 Haziran 2005'te Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'dan geldi. Unakıtan, sorulara cevap verilebilmesi için ilgili birimlerden bilgilerin derlenebilmesi için bir ay ek süre talep edildiğini ve süresinde tamamlanamadığı için 15 günlük ek süre daha istendiği bilgisini verdi.
Kemal Unakıtan, Özyürek'in önergesinde yer alan sorulara yanıt verirken, bakanlığı bünyesinde yer alan bilgilerin 'sır saklama yükümlülüğü'ne dikkat çekti ve yanıtlarını 'isimlerden arındırılmış olarak' verdi. Unakıtan'ın yanıtında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde 22 Aralık 2001 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile tüm hak ve alacakları ile malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılan kişi ve kuruluşlara ilişkin tedbirlerin her kurum tarafından kendi görev alanına giren konularda gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin mevcut veri tabanı üzerinden MASAK tarafından taranmakta olduğu ve farklı kaynaklardan kuruma gelecek istihbarat ve ihbarlarla bağlantısı bulunup bulunmadığının kontrolü amacıyla kayıtlara alındığı da vurgulandı. Unakıtan, Bakanlar Kurulu'nun malvarlıklarının dondurulması kararı aldığı kişilerle ilgili olarak adı geçen kişilerden birinin bağlantılı olduğu düşünülen İstanbul Defterdarlığı mükellefi iki şirket nezdinde vergi inceleme raporları düzenlendiğini de açıkladı.
MASAK: Gereğini yapın
Unakıtan, terörün finansmanıyla ilgili olarak MASAK tarafından da iki inceleme araştırma raporu hazırlandığını aktardı. Buna göre, MASAK terörizmin finansmanıyla global düzeyde mücadele çerçevesinde 4207 sayılı karaparanın aklanmasının önlenmesi hakkında kanun kapsamında 31 Mart 2004 tarihinde inceleme ve araştırma raporu düzelendi. Bu rapor gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'ın raporunda 'kaynağının belirsiz olduğu' iddia edilen paralarla ilgili olarak incelemeye tabi tutulan kişiler tarafından ibraz edilen savunma belgelerini kuruma göndererek, söz konusu belgelerle ilgili olarak 'ek inceleme' yapılması talebinde bulundu. Bunun üzerine MASAK düzenlediği ikinci inceleme ve araştırma raporunu 11 Kasım 2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Unakıtan, Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü para, mal, hak ve alacakları dondurulan kişilere Bakanlığı tarafından verilmiş bir 'transfer izni' bulunmadığı bilgisini verdi.
Yürütme durdurulmadı
Unakıtan'ın yazılı yanıtında, yöneltilen sorularla ilgili olarak Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının aktardığı bilgiler de yer verildi. Buna göre, Bakanlar Kurulu'nun malvarlıklarını dondurduğu kişilerden biri, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi'ne dava açtı ve daire yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Yapılan itirazın Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından reddinden sonra, davacı vekili vekâletten çekildi. Dava görüşülmek üzere sıra bekliyor.
Bu arada, malvarlıkları hakkında tedbir alınan yasin El Kadı ve Naco Nasreddin Holding A,Ş'nin de yargıya başvurarak bu kararın kaldırılmasını talep etti, davalar Danıytay'da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yanıtında ise Bakanlar Kurulu kararıyla malvarlıkları dondurulan kişiler ve bu kişilerle irtibatlı olanlar hakkında terörizmle bağlantılı olup olmadıklarına ilişkin gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı, Yasin El Kadı ve W.H.Juleidan hakkında Türkiye'ye giriş yasağı kararı alındığı bilgisi yer aldı.
Özyürek ne sormuştu?
CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, Başbakan Erdoğan'a BM Güvenlik Konseyi'nin terörün önlenmesine dönük kararları çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararı, aralarında Yasin El Kadı'nın da yer aldığı 131 gerçek ve tüzelkişinin para ve malvarlıklarına el konulduğuna dikkat çekerek şu soruları yöneltmişti:
1- Bu listelerde yer alan Yasin El Kadı ve W.H.Juleidan'ın Türkiye'de faaliyette bulunan hangi şirketlerle yönetim ve hisse bağlantısı bulunmaktadır. Bunların Türkiye'de hangi finans kurumlarıyla ve ticari kuruluşlarla ilişkisi bulunmaktadır? Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları ile her türlü para, mal ve hak alacakları dondurulan kişilere Maliye Bakanı'nca herhangi bir transfer izni verilmiş midir?
2- Bu listelerde yer alanlarla bu kişilerle irtibatlı finans kurumları hakkında karapara, terör ve vergi mevzuatı açısından herhangi bir inceleme yapılmakta mıdır?
3- Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer emniyet ve güvenlik birimleri söz konusu kişilerle ilgili bir işlem yapmakta mıdır? Söz konusu Bakanlar Kurulu listesinde adı geçen ve terörizme ve teröristlere mali kaynak sağlayan kişilerin dondurulan para ve malvarlıkları miktarı ne kadardır?
4- Bugüne kadar Yasin El Kadı ve W.H.Juleidan isimli kişiler ile bu kişilerle bağlantılı diğer kişiler hakkında bir inceleme ve soruşturma yapılmış mıdır? Bu kişilerle ilgili cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen herhangi bir olay, bilgi, belge veya rapor var mıdır?
'Soruma net cevap alamadım'
Mustafa Özyürek, Unakıtan'ın soru önergesine verdiği yanıtla ilgili Radikal'e şu açıklamayı yaptı: "Maliye Bakanı'nın cevabı, benim net sorularıma cevap niteliğinde değil. Yasin El Kadı'nın 'Karavan' şirketlerinin ortağı olduğu, bu şirketin de BİM Birleşik Mağazalar ile iştirak ilişkisi içinde bulunduğu biliniyor. Bu ilişkiyi Maliye Bakanı'nın açıklamaması altında, BİM şirketinin o tarihteki ortakları arasında Başbakan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun da bulunmuş olması etken olabilir."


    http://www.radikal.com.tr/7493027493020

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.