Teziç: Kesin değişir demedim

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin önceki günkü açıklamalarının, bu konuda 'muhakkak' bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin önceki günkü açıklamalarının, bu konuda 'muhakkak' bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi. Teziç, dün şunları söyledi:
"Düzeltilmesi gereken herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde, uzmanlarca bilimsel değerlendirme ölçütleri esas alınarak bir değişikliğe gidilebileceğini söyledim. Bu çerçevenin dışında önerilen her türlü talep üzerine değişiklikler, sınav sistemi ve dolayısıyla eğitim sistemimizin tahribatına ve daha geniş kitlelerin huzursuzluğuna yol açacaktır."
Teziç'in önceki günkü sözleri, basına şöyle yansımıştı: "Hemen bir çözüm getirmemiz, bilimsel yaklaşım açısından ciddi tereddütler doğurur. Konunun önümüzdeki ders yılında bir çözüme ulaştırılmasında isabet vardır."