Teziç'ten 'ders'ler: Yargıçlara iki hatırlatma

Rektör Aşkın tahliye olmayınca YÖK Başkanı Teziç konuştu: "46 yıllık hoca olarak yargıç öğrencilerime sesleniyorum. Davanın başka bir yere nakli ya da yoklama usulü seçilebilirdi. Amacım yargıya müdahale değil, ama düşündürmek."

ANKARA - YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın'ın tahliye kararı çıkmayan duruşması sonrasında, yargıya iki yetki hatırlatmasında bulundu. "46 yıllık bir hukuk hocası olarak yargıç öğrencilerime seslenmek istiyorum" diyen Teziç, "Güvenlik açısından davanın başka bir yere naklini isteyebilirsiniz ya da Aşkın'ı nezaret altında tutmak istiyorsanız, yoklama usulü yoluna gidebilirsiniz" dedi. YÖK Başkanı Teziç, şunları söyledi:
Kaçma ihtimali yok: İsnat edilen suçun niteliğinin daha ağırlaştırıcı yönde değişme ihtimali olmadığı gibi, yurtdışından kendi arzusu ile dönmüş olduğu dikkate alındığında, bir kaçma şüphesinin bulunmadığı da aşikârdır. Nihayet, delillerin savcılıkça toplanmış olması nedeniyle, bunların karartılması ihtimalinin de söz konusu olamayacağının mahkemece dikkate alınacağı ümidini taşımaya devam ediyoruz.
Dava nakledilsin: Van Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan bu davada, yargılama sürecinde yöresel hassasiyetler, gerginlikler ve daha da önemlisi usul ve yetki kurallarında ve de tutuklama şartlarında göz önüne alınmayan hususlar ile ilk duruşma günü meydana gelen olaylar birlikte değerlendirildiğinde, yargılamanın güvenliği açısından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19. maddesinin öngördüğü 'davanın nakli' hükmüne dayanılarak, başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verilmesi yolunun yetkililerce dikkate alınması düşünülmelidir.
Siyasallaşma endişesi: Rektörümüz Yücel Aşkın'ın tutuklanması üzerine oluşan tepkiler de değerlendirildiğinde, yargının siyasallaşması endişesinin ülkemiz için çok vahim sonuçlar doğuracağını bir kez daha vurgulamak isteriz.
Vicdani kanaat önemli: 46 yıllık bir hukuk hocası olarak yargıç öğrencilerime seslenmek istiyorum. Bu noktadaki hassasiyetlerini hatırlamalarını ve hem onların meslek açısından ilerlemeleri hem de Türk toplumunda güvenilirliği hep sıcak, taze tutmalarında isabet var. Bakın Anayasamız vicdani kanaate işaret ediyor. Vicdani kanaat yargıca sunulan en büyük taçtır, en büyük mükafat, en büyük sorumluluktur. Çünkü kararlarının yansımalarını tüm ayrıntılarıyla düşünme mecburiyetini yüklemektedir. Umudumuzu geleceğe taşıyacak genç meslektaşlarıma bir hatırlatma yapmak istedim.
Yargıya müdahale değil: Amacım yargıya müdahale etmek değil, düşündürmek. Çünkü yargının kendi içinde oluşabilecek birtakım eksiklikleri, hataları varsa bunların çözümü yine yargı sürecinde gerçekleşir.
Kefil olmak isterdim: Mahkemenin ikinci duruşmasının yapılacağı 29 Aralık'ı bekliyoruz. Eğer bir yasal imkân olsaydı, biz YÖK olarak, ben şahsen, Yücel Aşkın'ın kaçmayacağına ilişkin teminatı vermek isterdim.
Matematik hesabı: Reddi hâkim durumunu değerlendirmeye yetkili değilim. Ancak matematiksel olarak değerlendirirsek, savcı yani iddia makamı, tahliye öneriyor. Bir önceki kararda muhalefet şerhi veren yargıç, tutukluluk halinin devamına katılmıyor. Yeni yargıç tutukluluk halinin devam etmemesini istiyor. Etti üç. İki yargıcımız kendilerinin haklı gördükleri nedenlerle onlar şimdilik uygun görmüyor. Ama ileride belki fikirlerini değiştirmek isterler. Matematiksel olarak böyle bir tablo var. Bunu yorumlamam, sadece yansıtmak isterim.


    http://www.radikal.com.tr/7662047662040

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.