Tezkereden faydalanan ilk yabancı asker peşmerge oldu

Tezkereden faydalanan ilk yabancı asker peşmerge oldu
Tezkereden faydalanan ilk yabancı asker peşmerge oldu
Türkiye'nin Ekim başında çıkardığı, yabancı kuvvetlerin Türk topraklarını kullanmasına ilişkin tezkereden ilk faydalanan yabancı asker peşmerge oldu.

Türkiye 'nin ekim  ayı başında Meclis'ten  çıkardığı, yabancı kuvvetlerin Türk topraklarını kullanmasına ilişkin tezkere uygulanmaya kondu. Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre tezkerede yer alan "yabancı silahlı kuvvetler" ifadesinden yararlanılarak, Irak'taki Kürt yönetiminin silahlı gücü, peşmerge kuvvetlerine, Türkiye topraklarından geçiş için resmi izin verildi. Açıklama bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu,  “Peşmergenin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz” dedi.

"YABANCI ÜLKE-DEVLET" SADECE "YABANCI KUVVETLER" DENİYORDU

TBMM'nin 2 Ekim 2014'te kabul edilen ve aynı gün Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren tezkere ile, "yabancı silahlı kuvvetlerin" Türkiye topraklarını kullanmasının önü açılıyordu. Tezkerede, yabancı silahlı kuvvetlerin Türk topraklarını kullanmasına izin, " yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" cümle ile veriliyordu.
Ancak tezkeredeki cümlede yabancı kuvvetlerden bahsederken "devlet/ülke" tanımının kullanılmaması, sadece "yabancı silahlı kuvvetler" ifadesinin yer alması dikkat çekmişti.
Bu ifade ile, sadece Türkiye'nin resmen tanıdığı ülkelerin değil, yabancı uyruklu diğer silahlı grupların da Türkiye topraklarını kullanmasının önünün açıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Peşmergenin Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye geçmesine izin verilmesi ile, o iddialar da doğrulanmış oldu.

İŞTE TEZKERENİN O BÖLÜMÜ

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tezkerenin ilgili bölümü şöyle: "Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasanın 92. maddesi uyarınca hükümete bir yıl süreyle izin verilmesi, TBMM Genel Kurulu'nun 2 Ekim 2014 tarihli 2. birleşiminde kabul edilmiştir"